Vantaan varhaiskasvatuksen tutkimusluvat

Ota ensin yhteyttä toimipisteeseen, jossa olet haluat suorittaa tutkimuksen. Tutkimuksesta pitää sopia päiväkodin johtajan / päiväkotien johtajien kanssa. Tämän jälkeen täytä ja lähetä tutkimuslupahakemus.

Hakemuksessa kysytään tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteesta, menetelmistä ja tutkimuksen kohteesta sekä aikataulusta. Hakemuksessa pitää mainita tutkimuksessa mukana olevien johtajien ja päiväkotien nimet erikseen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkimussuunnitelma, ja mukaan on hyvä liittää myös mahdollinen kyselykaavake. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi eettisten näkökohtien huomiointi ja vanhemmilta tarvittavat luvat.

Tutkimussuunnitelmassa kiinnitämme huomiota tutkimuksen suorittamistapaan ja tutkimuseettisiin näkökulmiin. Meitä kiinnostaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli ja tehtävät tutkimuksen toteutuksessa. Opinnäytetyöt ovat usein otokseltaan suppeita.
Opiskelijan oppilaitos vastaa tutkimuksen sisällön ohjaamisesta.

Työelämäharjoitteluun liittyvät suppeat tehtävät

Opiskelijoiden työelämäharjoitteluun kuuluu usein erilaisia pienimuotoisia havainnointitehtäviä. Näiden toteuttamisesta sovitaan työharjoittelupisteessä. Näihin tehtäviin ei yleensä tarvitse hakea tutkimuslupaa, mutta niistä informoidaan perheitä ja huoltajia. Opiskelija tekee hankkeestaan tiedotteen huoltajille.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta ohjaa opiskelijoita ja heidän työskentelyään. Tarkemmista toimintatavoista sovitaan harjoittelupaikassa.

Lisätietoja:
Katjamaria Halme
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter