Myyrmäen alueen kerhot

Vanhempien ylläpitämä perhekerho

Kimaran päiväkoti
Käyntiosoite:
Kimaratie 12

Postiosoite:
PL 2413
01030 Vantaan kaupunki

Kimaran lapsiperheillä on mahdollisuus kokoontua päiväkodin ala-aulassa yhtenä aamupäivänä 9:30-11.30 välisenä aikana. Päivästä sovitaan päiväkodinjohtajan kanssa . Perhekerhossa lapset ovat yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien on mahdollista saada toisistaan vertaistukea ja lapset saavat leikkiseuraa. Perhekerho ei vaadi ilmoittautumista, ovet ovat avoinna kaikille ja kerho toimii aktiivisten vanhempien vetämänä. Päiväkodin liikuntasali on käytössä yhden tunnin kerhoajasta sovittuna ajankohtana.

Soittorasian kerhot

Soittorasian kerhot
Raiviosuonmäki 2F, 01620 Vantaa
Soittorasian kerhojen p. 050 303 6173
Raikupolun toimintayksikön johtajan p. 040 539 3787
s-posti: pk.soittorasia@vantaa.fi

Sateenkaarikalojen kerho (n. 4–5-vuotiaat) ma, ti, ke 8.30–11.30
Kultakalojen kerho (n. 2,5–4-vuotiaat) to ja pe klo 8.30–11.30

Kerhoissa painotetaan leikin merkitystä ja tuetaan lasten leikkitaitojen kehittymistä.
Leikin lisäksi kerhoissa askarrellaan, lauletaan, luetaan satuja, jutellaan ja liikutaan.
Kerhopäivään kuuluu aina myös ulkoilua ja kotoa tuotujen eväiden syöminen.

Vaskikellon kerhot

Ojahaantie 1, 01600 Vantaa (samassa rakennuksessa toimii Myyrmäen neuvola)
Vaskikellon kerhot, p. 050 303 2297
Solkikujan toimintayksikön johtaja, p. 050 302 6076

Avoin päiväkoti Vaskikellossa toimii kaksi kerhoa:

  • TAIKA -kerho maanantaisin ja tiistaisin klo 9 -12
  • KETO- kerho keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 – 12.

Leikki on arvokas ja keskeinen tekijä kerhoissamme. Leikki ja leikin kautta oppiminen on meille tärkeää. Leikin lisäksi laulamme ja soitamme, luemme, maalaamme ja jumppaamme. Kerhoissa harjoitellaan myös sosiaalisia taitoja, kuten hyvät käytöstavat ja toisten huomioiminen. Toimintaa suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. Kannustamme lapsia opettelemaan myös käytännön taitoja, kuten ulkovaatteiden riisuminen.

Vaskikellon kerhon toiminnan kuvaus 2018-2019

Viherpuiston luonto- ja liikuntakerho

Vihertie 56 E , 01620 Vantaa
kerhon p. 050 318 1657
Patotien päivähoitoyksikön johtaja Mervi Pykäläniemi p. 040 742 0327
kerhon sähköposti: vihertien.asukaspuisto@vantaa.fi

Kerho toimii ti ja ke klo 9-12 ja to klo 12-14.30

Metsässä tutkimme ja ihmettelemme luontoa ja luonnon kiertokulkua. Vain luontoon menemällä voidaan kehittää luontosuhdetta, siksi pyrimme monipuoliseen toimintaan metsässä. Liikumme köysikiipeillen, kallioilla, metsän kivillä ja kannoilla. Rakentelemme majoja ja kehitämme mielikuvitusta erilaisilla leikeillä ja peleillä. Lisäksi lähikentällä pelaamme pallopelejä, liikuntaleikkejä ja värivarjotuokioita yms. Ulkona oppimisessa käytetään aktiivisesti kehoa ja kaikkia aisteja, jokainen löytää oman tapansa oppia.
Liikumme, laulamme ja harjoitamme myös kädentaitoja. Kerhossa pääpaino on vapaalla leikillä.

Vihertien asukaspuiston kerhojen toiminnan kuvaus 2017-2018

Niittyvillan kerho

Lammaslammentie 3, 01710 Vantaa
p.050 3121968

Leinikkikerho ma, ke ja pe klo 9.00-12.00
Niittykerho ti ja to klo 9.00-12.00

Niittyvillan kerhon toiminnan kuvaus 2018-2019