Päiväkodit

Päiväkodeissa varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeen mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja erityistarpeiden mukaan. Yleisin ryhmä on joko alle tai yli 3-vuotiaat. Sisarusryhmissä lasten ikäjakauma on leveämpi ja lasten määrä vaihtelee sen mukaisesti. Päiväkodeissa järjestetään myös kerhoja ja avointa varhaiskasvatustoimintaa, sekä hoitoapupalvelua.

Suomenkielisten päiväkotien aukioloaika on klo 6-18. Aukioloajat voivat vaihdella päiväkotikohtaisesti, tarkempaa tietoa saa päiväkodinjohtajalta. Ilta-, yö- ja viikonloppuisin toimivaa päivähoitoa järjestetään niiden perheiden lapsille, jotka sitä vanhempien työn tai opiskelun takia tarvitsevat.