Ollaksen päiväkoti

xx

Päiväkoti toimii valoisissa ja viihtyisissä tiloissa luonnonläheisessä ympäristössä Ylästössä Silvolan metsäalueen läheisyydessä. Pihalla on paljon tilaa liikkua ja leikkiä. Kauniit lähimetsät polkuineen ovat meille mieluisia retki- ja seikkailupaikkoja. Nautimme lähimetsien ja urheilukenttien tarjoamasta monipuolisesta oppimisympäristöstä. Päiväkotimme toiminnassa näkyvät luonnonläheisyys ja monipuolisen liikunnan arvostus.

Varhaiskasvatuksemme perusta on hyvin toimiva lasta tukeva arki. Toiminnan muotoja ovat perushoito, leikki ja pienryhmätoiminta. Työmme tavoitteena on lapsen kaikinpuolinen hyvinvointi. Kasvattajan aito läsnäolo ja lapsen lämmin kohtaaminen luovat lapselle turvallisuudentunnetta.

Kasvatusyhteisömme kannattelee lasta hänen persoonallisessa kasvussaan, kehityksessään ja sosiaalisessa vahvistumisessaan. Vuorovaikutus ja arjen toimintatavat luovat lapselle hyvinvointia ja tukea. Yhteisömme työn peruskivi on yhteisesti koettu ja jaettu kasvatusyhteistyö lasten vanhempien kanssa. Vuosittaisen toiminnan suunnittelun lähtökohtia ovat lapsiryhmien tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, vanhempien toiveet ja toiminnan monipuolisuuden varmistaminen. Arvioimme ja kehitämme päiväkotimme toimintaa saamamme palautteen pohjalta.

Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta Ollaksen vanhemmat.

Ollaksen päiväkoti

Ollaksentie 19, 01690 Vantaa