Ylästön päiväkoti

Ylästön päiväkoti

Ylästön päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää: Muumilaakso, Vaahteramäki, Huvikumpu,Melukylä ja Kissankulma, sekä lisäksi Nalle-kerho ja avoin päiväkoti Karhunkolo.
Lisäksi yksikköön kuuluu luontokerho Metsänhaltijat, joka toimii Ylästön metsässä.
Päiväkodissa toimii 15 kasvattajaa, joista yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, seitsemän varhaiskasvatuksen opettajaa sekä seitsemän lastenhoitajaa. Lisäksi meillä on vuosittain vaihtuva määrä kasvun ja oppimisen tuen henkilöstöä. Molemmissa kerhoissa toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja.
Toiminta-aikamme on klo 6-18 lasten hoidontarpeen mukaan. Kerhot toimivat tiistaista torstaihin klo 9-12.
Toimintamme tavoite on hyvinvoiva, iloinen, oppiva lapsi.

Yhteinen oppimisympäristömme

Jokaisella lapsiryhmällä on omat toimintatilat ja lisäksi päiväkodissa on paljon ns. jakotiloja eli erilaisia toimintoja varten olevia erillisiä tiloja pienryhmätoimintaan.
Pihan lisäksi ulkoilemme lähimaastossa, koulun kentällä ja lähimetsässä sekä teemme retkiä eri kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin (normaalitilanteessa)
Kiinnitämme paljon huomiota psyykkiseen oppimisympäristöön: jokaisen on saatava tuntea kuuluvansa ryhmään ja olevansa hyväksytty omana itsenään. Pidämme myös tärkeänä kaikkien mahdollisuutta osallistua toimintaan ja sen suunnitteluun.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityössä on tärkeää positiivinen ja turvallinen ilmapiiri. Päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma päivitetään joka syksy.
Lapsiryhmissä laaditaan yhdessä ryhmän omat säännöt aina syksyisin ja niitä muokataan tarvittaessa toimintakauden aikana.
Yhteistyökumppaneinamme hyvinvointityössä ovat konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuvola, perheneuvola ja lastensuojelu.
Esiopetuksessa laaditaan pienaluekohtainen hyvinvointisuunnitelma sekä tarvittaessa lapsen yksilökohtainen suunnitelma.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Luottamuksellinen yhteistyö huoltajien kanssa on työmme perusta.
Pääsääntöinen viestintätapa ovat päivittäiset tapaamiset, joita pidämme erittäin tärkeinä.
Kaikkien kanssa käydään myös lapsen vasu- tai leops –keskustelu, joissa vanhempien on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
Muita tapaamisia ovat mm. vanhempainillat, erilaiset tapahtumat ja juhlat.
Viestimme sähköpostin ja puhelimen välityksellä, joka ryhmältä löytyy myös ilmoitustaulu. Ryhmillä on omia suljettuja Instagram-tilejä, joihin vanhemmat voivat pyytää oikeudet ja näin päästä seuraamaan lasten toimintaa.
Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka järjestää mukavaa toimintaa lasten iloksi.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30
Esiopetuksessa olevien lasten määrä: 16

Ajankohtaista