Latukujan päiväkoti

Latukujan päiväkoti kuuluu osaksi Latupuiston toimintayksikköä.
Päiväkodissa on 3 lapsiryhmää 1-6v. lapsille ja yhteinen peuhutila.
Päiväkoti sijaitsee Rajakylän koulun pihassa ja ympärillä on paljon metsää, jota hyödynnämme oppimisympäristönä.
Lisäksi käytämme läheistä urheilukenttää ja käymme kirjastossa.
Päiväkotimme on auki pääosin 6.15-17, teemme yhteistyötä Latupuiston päiväkodin kanssa, jos hoidon tarve 17-18.

Suunnitelmallisella, lasten kehitystä tukevalla toiminnalla ja tiiviillä yhteistyöllä vanhempien kanssa pyrimme toteuttamaan monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta.
Toimintamme suunnittelussa huomioimme lasten ja vanhempien mielipiteet. Pyrimme antamaan leikille riittävästi aikaa ja sitä kautta lapsille mahdollisuuden luovaan toimintaan ja itsensä ilmaisuun.
Tuemme lapsia kokeilemaan, kyselemään, oivaltamaan ja tekemään asioita itse. Olemme avoimia uusille asioille ja ideoille, toimimme yhteisvastuullisesti ja tuemme toisiamme.
Arvioimme säännöllisesti toimintaamme ja kehitämme sitä saatujen palautteiden pohjalta.

Ajankohtaista