Husaaritien päiväkoti

Husaaritien päiväkoti

Husaaritien päiväkoti sijaitsee Kivistön kaupunginosassa rauhallisella omakotialueella. Päiväkoti on valmistunut vuonna 2003 ja siinä on seitsemän lapsiryhmää. Lapsia talossa on vaihtelevasti,100-120. Yksi ryhmistä on integroitu ryhmä.​ Husaaritiellä työskentelee noin 25 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja sen vaihtuvuus on vähäistä.

Yhteinen oppimisympäristömme

Husaaritien päiväkoti on seitsemänryhmäinen päiväkoti rauhallisella omakotialueella Kannistossa, uuden Kivistön keskustan läheisyydessä. Päiväkoti on valmistunut 2003 viisiryhmäiseksi, mutta myöhemmin samassa rakennuksessa olleet neuvolan ja avoimen päiväkodin tilat on otettu lapsiryhmien käyttöön. Tilat ovat toimivat, monikäyttöiset ja tilavat ja erityisen hyvin mm. liikuntaan sopivat. Päiväkodilla on sisä- ja ulkopihat ja lähiympäristöä hyödynnetään retkeillen puistoihin ja metsään. Oppimisympäristöä laajennetaan myös mm. muualle Vantaalle ja pääkaupunkiseudulle suunnatuilla retkillä.​

Uusien lasten aloittaessa panostetaan luottamuksen syntymiseen. Husaaritiellä pyritään tukemaan jokaisen lapsen vahvuuksia positiivisin keinoin. Turvallinen olo ja hyvä päivä jokaiselle lapselle joka päivä on tavoitteenamme. Jokainen lapsi on omanlaisensa persoona, jonka vahvuuksia tuemme eri tilanteissa ja suunnitelluissa toiminnoissa. Arjen struktuuri on laadukkaan varhaiskasvatuksen pohja ja se suunnitellaan huolellisesti mahdollisimman toimivaksi.

Lapsiryhmän varhaiskasvatuksen suunnittelussa pyritään edistämään kunkin lapsen sosiaalisia taitoja. Monipuoliset toiminnat, esim. kirjallisuus, liikunta, tieto- ja viestintäosaaminen sekä monet muut ovat osa lasten arkea Husaaritiellä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lapsen hyvinvointiin liittyvistä asioista keskustellaan huoltajien kanssa päivittäisissä kohtaamisissa ja sovituissa tapaamisissa. Huolenaiheet otetaan esille varhaisessa vaiheessa. Lapsiryhmien kasvattajat keskustelevat ryhmässä esiintyvistä ilmiöistä ja lapsista viikottaisissa tiimipalavereissa. Mikäli huolenaiheita ilmenee, voidaan olla yhteydessä varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajaan, tästä kerrotaan aina vanhemmille etukäteen. Yhteistyötä voidaan tehdä tarvittaessa myös erilaisten moniammatillisten verkostojen kanssa. Tavoitteena on aina huolehtia lapsen ja lapsiryhmän hyvinvoinnista ja tarjota tarvittavaa apua ja tukea perheen erilaisiin haasteisiin.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Husaaritiellä viestintä vanhemmille tapahtuu ensisijaisesti päivittäisissä keskusteluissa. Myös sähköposti sekä erilaiset sosiaalisen median kanavat ovat käytössä, mm. Facebook ja WhatsApp. Vantaa-tasoiset tiedotteet lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla ja osa ryhmistä lähettää perheille viikko- tai kuukausikirjeitä. Tiedotteet voidaan pyydettäessä jakaa myös paperisina. Päivittäin käydään keskusteluja lapsen arjen sujumisesta. Lapsen esiopetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut käydään vuosittain. Hyve-keskustelu (yhteistyö neuvolan kanssa) käydään lapsen ollessa 4-vuotias.

Seutulassa on vanhempaintoimikunta. Vanhemmille ja perheille järjestetään myös erilaisia tapahtumia ja vanhempainiltoja yms.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​

Esiopetuksessa olevien lasten määrä: 21

Ajankohtaista