Seutulan päiväkoti

Seutulan ja Katrintuvan päiväkodit sijaitsevat Seutulan vehreässä maalaismaisemassa Vantaan Katriinan sairaalan välittömässä läheisyydessä. Seutulasta on Kivistön keskustaan matkaa noin 4 km.​

Seutulan päiväkodissa on kolme lapsiryhmää ja sairaalan vanhan osan alakerrassa toimivassa Katrintuvan päiväkodissa on esiopetusryhmä. ​Seutulan henkilökunta koostuu kahdestatoista varhaiskasvatuksen opettajasta ja lastenhoitajasta. Meillä työskentelee myös kehityksen ja oppimisen tuen henkilökuntaa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Seutulan päiväkoti sijaitsee maaseutumaisemassa pellon reunassa ja Katrintuvan päiväkoti muutaman sadan metrin päässä sairaalan alakerrassa. Katrintuvan esiopetusryhmä ulkoilee myös Seutulan päiväkodin liikuntaan houkuttelevalla pihalla päivittäin.

Tilat ovat vanhat, mutta molemmat on remontoitu muutamia vuosia sitten. Tiloja ei ole alun perin suunniteltu päiväkotikäyttöön, mutta molemmissa on paljon mahdollisuuksia monipuoliseen toimintaan ja useita pienryhmien työskentelyyn sopivia tiloja.

Lähistön ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia käytetään hyväksi paljon. Joukkoliikennevälineitä hyödynnetään kauemmas suuntautuvissa retkissä.

Seutulassa uuden lapsen aloittamiseen ja luottamuksen syntymiseen panostetaan. Kasvattajayhteisö pyrkii luomaan jokaiselle lapselle turvallisen ja hyvän olon joka päivä. Positiivinen pedagogiikka ja lapsen vahvuuksien tukeminen ovat keskiössä.

Toimivat arjen rakenteet ja päivittäisten tilanteiden hyödyntäminen luovat hyvän pohjan laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Lapsen ja ryhmän varhaiskasvatuksen suunnittelussa korostuvat lasten välisten suhteiden edistäminen ja erityisesti vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen. Liikuntaan panostetaan, mutta myös taide mm. musiikki ja kirjallisuus ovat osa lasten arkea.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lapsen hyvinvointiin liittyvistä asioista keskustellaan päivittäisissä kohtaamisissa ja sovituissa tapaamisissa.

Huolenaiheet otetaan esille varhaisessa vaiheessa. Lapsiryhmien kasvattajat keskustelevat ryhmässä esiintyvistä ilmiöistä ja lapsista viikottaisissa tiimipalavereissa. Mikäli huolenaiheita ilmenee, voidaan olla yhteydessä varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajaan, tästä kerrotaan aina vanhemmille etukäteen. Yhteistyötä voidaan tehdä tarvittaessa myös erilaisten moniammatillisten verkostojen kanssa.

Tavoitteena on aina huolehtia lapsen ja lapsiryhmän hyvinvoinnista ja tarjota tarvittavaa apua ja tukea perheen erilaisiin haasteisiin.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Seutulassa viestintä vanhemmille tapahtuu pääsääntöisesti arjen keskusteluissa. Tiedotteita jaetaan myös sähköpostilla. Jokisella lapsiryhmällä on myös oma suljettu Facebook-ryhmä. Vantaa-tasoiset tiedotteet lähetetään sähköpostilla ja osa ryhmistä lähettää perheille viikko- tai kuukausikirjeitä. Tiedotteet voidaan pyydettäessä jakaa myös paperisina.

Päivittäin käydään keskusteluja lapsen arjen sujumisesta. Lapsen esiopetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut käydään vuosittain. Hyve-keskustelu (yhteistyö neuvolan kanssa) käydään lapsen ollessa 4-vuotias. Seutulassa on vanhempaintoimikunta. Vanhemmille ja perheille järjestetään myös erilaisia tapahtumia ja vanhempainiltoja.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​

Esiopetuksessa olevien lasten määrä: max. 21

Ajankohtaista