Rautpihan päiväkoti

Rautpihan päiväkoti

Rautpihan päiväkoti tarjoaa kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta voimavarakeskeisellä työotteella ja suurella sydämellä Vantaan Koivukylässä. Päiväkoti on avoinna arkisin 6.30–17.00 välisenä aikana.

Rautpihan yhteisön lähtökohtana laadukkaalle varhaiskasvatukselle on ensisijaisesti lapsen ja perheen etu. Rautpihan toimintakulttuurille on ominaista vahva yhdessä tekeminen. Rautpihan toimintayksikkö on neliryhmäisen päiväkodin palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kasvupolun alle 3-vuotiaille lapsille aina esiopetusikään asti. Rautpihan päiväkoti on hyvin resursoitu monen ammattiosaajan kokonaisuus

Panostamme toiminnassamme myönteiseen ja arvostavaan kohtaamiseen. Vahvana toimintaamme ohjaavana viitekehyksenä on positiivinen pedagogiikka. Rautpihan yhteisö kehittää jatkuvasti toimintaa palvellakseen perheitään parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä kasvattaja kannustaa, kehuu ja innostaa kokeilemaan. Lapsen omalle tekemiselle ja asioiden omaksumiselle varataan aikaa. Tärkeää on kasvattajan läsnäolo havainnoinnissa ja uusien asioiden omaksumisessa.

Rautpihan päiväkodissa korostuu eri kulttuurien kohtaaminen arjessa sekä myönteiseen vuorovaikutukseen painottuva toimintakulttuuri. Kieli- ja kulttuuritietoisuus ovat myös luonnollinen osa kasvatuksen-, opetuksen- ja hoidon kokonaisuutta. Turvallinen ja läsnä oleva aikuinen, rakentava yhteistyö vanhempien kanssa, myönteinen ja hyväksyvä kohtaaminen ovat tärkeä osa Rautpihan päiväkodin toimintaa.

Ajankohtaista