Maarukan päiväkoti

Maarukan päiväkoti

Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää, jotka ovat nimeltään Tuulentupa, Käpykolo, Havulinna ja Metsäpirtti. Päiväkoti avoinna klo 6.00/7.00-17.00/18.00 välillä tarpeiden mukaan.

Toiminnan perustana on lapsi ja lapsen yksilöllisyys. Meille tärkeää on vuorovaikutus ja kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. Turvallisessa, viihtyisässä ja mahdollisimman kiireettömässä ilmapiirissä lapset saavat ilmaista kaikenlaisia tunteita. Lapsi oppii leikkimällä toisten lasten kanssa ja on tärkeä ryhmän jäsen. Lapsi oppii elämysten kautta tekemällä itse: pohtien, tutkien, kokeillen, keskustellen, kuunnellen ja katsellen.

Yhdessä lapset ja aikuiset oppivat... elämää varten!

Ajankohtaista