Siimapuiston päiväkoti

Siimapuiston päiväkoti

Siimapuiston päiväkoti on seitsemän ryhmäinen päiväkoti, jonka toiminnassa painotetaan luonnossa oppimista retkeilyn ja puutarhatoiminnan avulla. Päiväkoti sijaitsee Nikinmäessä lähellä Vanhaa Lahdentietä, metsän reunassa, mikä mahdollistaa ryhmien viikoittaiset metsäretket.

Pihamme yhteydessä on oma puutarha, jota lapset hoitavat yhdessä kasvattajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa opitaan yhdessä toimien ja toisia kannustaen eväitä elämän polulle.

Yhteisöllisyys ja osallisuus kulkevat toiminnassa punaisena lankana ja niin lasten kuin perheiden toiveet ohjaavat arkemme rakentumista. Noudatamme toiminnassa kestävän kehityksen periaatteita ja niitä harjoitellaan mm. Vihreän lipun-ohjelman mukaisesti. Päiväkodin toimintaa tukemassa on myös vanhempaintoimikunta.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkoti on jakautunut seitsemään kotialueeseen, jossa lapset harjoittelevat ryhmässä toimimisen ja arjen taitoja. Yhteistyötä ryhmien välillä tehdään viikoittain ja näin lapsille tulevat tutuiksi Siimapuiston muutkin lapset ja kasvattajat.

Päiväkodissa on mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan. Tutkimushuone, ateljee, veistotila sekä liikuntasali ovat lasten käytössä arjen tiimellyksessä kuten myös toimistotilat, joissa voi kokoontua pienryhmän kanssa toimimaan. Erikoisuutena meillä on päiväkodin oma puutarha, jota lasten kanssa kasvatetaan ja hoidetaan ympäri vuoden. Puutarhan lisäksi lapset toimivat usein läheisessä metsässä ja päiväkodin isolla pihalla.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityötä kannatellaan päiväkodissa ryhmien huomioidessa toiminnassaan hyvinvoinnin käden osa-alueita.

Päiväkoti on sitoutunut kiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen, että lapset ovat päiväkodissa ollessaan turvassa.

Mukana yksikön hyvinvointityössä toimivat Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (KVEO) ja esiopetuksen puolella psykologi ja kuraattori.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Kasvattajat tekevät päivittäin yhteistyötä vanhempien kanssa. Kuulumiset ja päivittäiset tapahtumat vaihtuvat arkisissa kohtaamisissa. Näiden kohtaamisten lisäksi vanhempien kanssa käydään vuosittain Varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) tai Lapsen esiopetussuunnitelmaa (LEOPS) laadittaessa ja arvioitaessa keskustelut.

Ryhmien toiminnasta tiedotetaan kuukausittain sähköisesti kirjeellä ja arkea vanhemmat voivat seurata viikoittain myös Instagramin kautta. Kutsumme vanhempia osallistumaan päiväkodin tapahtumiin ja vanhemmilla on myös mahdollisuus osallistua vanhempaintoimikunnan toimintaan.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista