Varistonniityn päiväkoti

Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää 1-6-vuotiaille. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset puitteet lapsen yksilölliselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle sekä tukea lapsen ja lapsiryhmän kasvua yhteisöllisyyteen. Toimimme avoimesti ja oikeudenmukaisesti lasta ja perhettä kunnioittaen ja toteutamme kasvatustyötä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Päiväkoti on avoinna klo. 6.00-18.00 sovitun todellisen hoitotarpeen mukaan

Ajankohtaista