Vaskivuoren päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Myyrmäessä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Suuresta asukasmäärästä huolimatta Myyrmäen alueella on paljon laajoja ja monipuolisia luontoalueita sekä kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia. Vaskivuoren päiväkoti toimii kahdessa kerroksessa ja siellä on kymmenen ryhmää. Päiväkoti on auki klo 6.00-18.00, ennalta sovitun hoitotarpeen mukaan.

Toiminnassamme painotamme positiiviseen pedagogiikkaan, joka on koko päiväkodin yhteinen asia. Tavoitteena on luoda hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri, joka keskittyy lapsen vahvuuksiin. Positiivisella pedagogiikalla autetaan lapsia huomaamaan omat vahvuutensa, saamaan uusia oppimisen kokemuksia, itseluottamusta ja uskoa itseen. Vahvuuksille perustuvan pedagogiikan perusajatus on, että jokaisella lapsella on resursseja ja näkyvissä olevaa osaamista ja kehittyvää potentiaalia.Ottamalla nämä resurssit käyttöön lapsi voi hyvin.

"Rakennamme yhdessä päiväkotia, jossa jokaisen lapsen on hyvä kasvaa, oppia, kokea osallisuutta ja ennen kaikkea kokea turvallinen olo. Annamme jokaisen olla oma itsensä, ainutlaatuinen ja arvokas. Arvostamme erilaisuutta ja huomaamme toisemme; kiitämme, kannustamme, kehumme ja olemme kavereita!"