Linnean päiväkoti

Linnean päiväkoti

Linnean päiväkoti on osa läheistä Malminiityn yksikköä. Linnea sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Simonkylässä. Päiväkodissa on kolme ryhmää Leppäkertut, Sinisiivet ja Kultasiivet.​

Linneassa toimii myös 2.5-5-vuotiaille lapsille suunnattu Tarinatoukat-kerho.​

Meille on tärkeä luoda lapselle lämminhenkinen ja yhteisöllinen kasvuympäristö.

Yhteinen oppimisympäristömme

Linnea on päiväkotina pieni ja kodikas. Mielestämme meillä on viihtyisät sisätilat ja lapset voivat vapaasti valita leikkiinsä soveltuvan leikkipaikan yhteisistä tiloistamme. Meillä ei paikkoja tarvitse varoa!​

Päiväkodissamme musiikki tukee kielen ja tunnetaitojen harjoittelua. Kirjojen lukeminen, lorut, sadut ja tarinat ovat arjessa mukana. Toimintaympäristömme on kulttuurisesti hyvin rikas ja monipuolinen ja meillä on hieno mahdollisuus hyödyntää sitä toiminnassamme.​

Päiväkotimme lähellä sijaitsee monia luonto- ja puistokohteita ja käytämme niitä säännöllisesti. Erilaiset oppimisympäristöt vahvistavat monipuolisesti lasten tietoja ja taitoja ja tarjoavat elämyksiä ja kokemuksia. ​

Päiväkodin pitkät perinteet ovat myös lähiympäristön asukkaille tuttuja ja luovat yhteisöllisyyttä. Kuuluisat jouluikkunamme ovat upeat ja kaikkien nautittavissa! ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Päiväkodissamme jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Meille on tärkeää se, että teemme työtä yhdessä huoltajien kanssa lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen meistä on vastuussa yhteisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja kaikki aikuiset ovat kaikkia lapsia varten.

Kehitämme toimintatapojamme mm. monimuotoisen kommunikoinnin tukemiseen, lapsen vahvuuksien esille nostamiseen ja itseilmaisun rohkaisuun. Korostamme leikin merkitystä erilaisten taitojen oppimisessa. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Tärkein yhteistyömuotomme on huoltajien kanssa arjessa käytävä keskustelu lapsen päivästä. ​

Lapsen aloittaessa alkukeskustelu, varhaiskasvatuskeskustelut ja muut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät keskustelut​.

Ryhmillä on aktiivisessa käytössä WhatsApp-tiedottaminen, suljetut Facebook-ryhmät, sähköpostit, puhelinkeskustelut ja ilmoitustaulut​.

Erilaiset tapahtumat ja juhlat vahvistavat perheiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä!​​

Ajankohtaista