Mistelin päiväkoti

Mistelin päiväkoti

Ruskeasannan toimintayksikköön kuuluu Mistelin päiväkoti ja perhepäivähoitoa Tikkurilan alueelta ja yksittäinen hoitaja Pakkalan alueelta. Mistelissä toimii yksi esiopetusryhmä ja kaksi ryhmää, joissa tällä hetkellä on 2-5 vuotiaita lapsia. Ryhmät muodostetaan vuosittain huomioiden lasten määrä ja ikä. Lapsille luodaan mahdollisuus kehittää persoonallisuuttaan virikkeellisesti, turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Avoin vuorovaikutus kaikkien kesken on jatkuva tavoite.​

Keskitymme vastuullisuuteen; lapsen luontosuhteen kehittämiseen ja kaveri- tunnetaitojen harjoitteluun erilaisin elämyksellisin ja toiminnallisin menetelmin. Painotamme tänä vuonna ulkoliikuntaa ja lapsen lukuhetken monipuolisuutta Vantaan Lukunen- Luomoudu lukemisesta-hankkeen siivittämänä.​

Aukioloajat vaihtelevat aamusta klo 6-7:stä iltaan klo 17-18 sopimuksen mukaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

”Lapsen tulee saada nauttia vapaudesta tutkia ja onnistua. Tulla nähdyksi omana itsenään. ”​

Psyykkisessä ympäristössä tulee kokea myönteinen ja hyväksyvä ilmapiiri. Toiminta on yksilöllistä ja kiireetöntä. Arjessa lasten ja aikuisten oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat. Fyysisellä ympäristöllä vaalimme sisä- ja ulkotilojen monipuolista käyttöä, turvallisuutta, siisteyttä ja viihtyvyyttä. Materiaalit on lasten saatavilla. Säännöllisellä päivärytmillä luomme turvallisuuden tunnetta. Monipuolinen ja terveellinen ruoka on saatavilla säännöllisesti. Hyödynnämme lähiympäristöä monipuolisesti toiminnassa ja toteutuksessa. Kognitiivinen ympäristö houkuttelee lasta tiedon hankkimiseen ja taitojen harjoittelemiseen ja on sekä kielellisesti että kuvallisesti virikkeellinen. Käytämme hyviä ekologisia materiaaleja ja välineitä. Tieto- ja viestintätekniikan luonteva käyttö on osana opetusta. Emotionaalinen ja sosiaalinen ympäristö tarkoittaa meillä hyviä vuorovaikutustaitoja ja toimivia sosiaalisia suhteita. Hyväksymme erilaisuuden ja lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi ryhmässä omana itsenään. Lapsella on mahdollisuus sekä liikkumiseen että omaan rauhaan. Avunanto ja vastuun ottaminen kuuluu meille kaikille. Lapset saavat aikuisilta hellyyttä ja läheisyyttä.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lapsen aloittaessa päivähoidon sovimme yhdessä tutustumiskäynnin ajankohdan ja kohtaamme perheen yksilöllisesti. Aikuiset havainnoivat ja kuuntelevat lapsia, jolloin saamme tietoa lasten toiveista ja mielenkiinnon kohteista. Toiminnan suunnittelu perustuu lasten ajatuksiin ja tarpeisiin. Jokaisen lapsen tulee tuntea olevansa ryhmän tasavertainen jäsen ja näin ehkäistään syrjäytymistä. On tärkeätä, että vanhempien ja henkilökunnan välille muodostuu avoin ja luottamuksellinen suhde. Varhaiskasvatuskeskustelu käydään jokaisen perheen kanssa ainakin kerran vuodessa. Toteutamme positiivista pedagogiikkaa ja tunnetaitokasvatusta kaikissa ryhmissä. Ristiriitatilanteet ratkaistaan yhdessä läsnäolevan kasvattajan kanssa. Keskustelemme aina vanhempien kanssa lapsen hyvinvointiin liittyvistä asioista ja tarvittaessa konsultoimme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa eri tukimuodoista. Teemme yhteistyötä neuvolan, puhe- ja toimintaterapeuttien sekä muiden tahojen kanssa. Esiopetuksessa tukenamme on psykologi ja kuraattori. Arjen tukimuodot talossamme ovat esim. avustaja ja taidepedagogi. Käytössämme on kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen suunnitelma. Esiopetuksen toimintaan kuuluu osallistuminen Simonkallion yhteisölliseen hyvinvointityöryhmään, jonka tarkoitus on tukea esikoululaisen hyvinvointia.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajille tiedotetaan suullisesti, ilmoitustaululla, puhelimitse ja sähköpostitse päiväkodin toiminnasta ja lapsen asioista. Tietoa annetaan lapsen päivän kulusta, tulevista tapahtumista, urheilumahdollisuuksista jne. Viikko-ohjelma toiminnasta jaetaan vanhemmille sähköpostin välityksellä ja se on myös näkyvillä ryhmien ilmoitustauluilla. Lapsen päivää esitetään valokuvina esim. tabletilla. Esikouluryhmä käyttää myös Instagramia. Syyskauden alussa pidetään vanhempainilta, jossa vanhemmille annetaan mahdollisuus osallistua tulevan kauden suunnitteluun. Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta, jossa henkilökunta on tarvittaessa mukana. Linkki Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirjeeseen lähetetään kerran kuukaudessa. Poikkeavuuksista (esim. koronapandemiasta sekä kesäajan ja joulun välipäivien poikkeavista hoidoista) päivähoidossa tiedotetaan suoraan sähköpostitse vanhemmille. ​

”Tervehdimme aina kaikkia vanhempia ja lapsia, joita päivän aikana kohtaamme”​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 9:00-13:00​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista