Simonkallion päiväkoti

Simonkallion päiväkoti avattiin syyskuussa 2016 Koivukyläntielle, lähelle Simonkallion koulua. Urheilukenttä ja lähimetsät tuovat monia mahdollisuuksia aktiiviselle toiminnalle.

Simonkalliossa toimii yhteensä 8 ryhmää 1-6 -vuotiaille lapsille.

Kahteen ryhmään on integroitu tuentarpeisia lapsia. Integraatiossa lapsilla on mahdollisuus oppia muiden lasten mallista ja havainnoida itseään suhteessa toisiin lapsiin. Yhteisen arjen jakaminen ja yhdessä toimiminen avartavat jokaisen lapsen elämännäkemystä ja lisäävät suvaitsevaisuutta. Lapset saavat hyviä valmiuksia toimia eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa.

Turvallinen kasvuympäristö muodostuu positiivisesta ilmapiiristä. Lasten, perheiden ja henkilökunnan yhteistyö mahdollistaa ympäristön, jossa voi yhdessä ihmetellä elämän suuria asioita. Toimimme pienryhmissä, joissa lapsen yksilöllisyys ja osallisuus toteutuvat. Koko päiväkoti toimii yhteisönä.

Teemme retkiä lähialueille ja hyödynnämme ympäristön monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet.

Ajankohtaista

Twitter