Tiedonjyvän päiväkoti

Päiväkodissa on yksi ryhmä esiopetusikäisille. Toimintakulttuurimme on oikeudenmukainen, turvallinen, rohkaiseva, kannustava, lämmin ja lasta osallistava ja kaikkia kunnioitetaan tasavertaisina yksilöinä. On tärkeää, että lapsi voi kokea voivansa vaikuttaa omaan päiväkotipäiväänsä. Kasvattajan tehtävänä on oppia kuulemaan ja ymmärtämään lapsen sanattomiakin viestejä.

Toimimme lapsen tukena, turvana ja mahdollisuuksien tarjoajana. Kasvattajina haluamme auttaa lasta kasvamaan vahvaksi, itseään, toisia, ympäristöä ja elämää kunnioittavaksi yksilöksi.

Esiopetuksen keskeisenä tavoitteena on, että lapsi luottaa itseensä ja muodostaa myönteisen käsityksen itsestään ihmisenä, oppijana ja kivana kaverina, osaa huomioida toisia ja toimia ryhmänsä jäsenenä.

Aukioloaika on klo 7.00-17.00.

Ajankohtaista