Yksityinen varhaiskasvatus

Ajankohtaista

Vantaa hyvittää yksityisen hoidon tuella olevien lasten varhaiskasvatusmaksuja lasten poissaolojen osalta ajalla 18.3.-13.5.2020. Lue lisää varhaiskasvatusmaksujen hyvittämisestä.

Ohjeistus palveluntuottajille hyvityksen hakemiseen

Yksityisen varhaiskasvatuksen esittely

Vantaalla on tarjolla yksityistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitona. Yksityinen varhaiskasvatus on turvallinen vaihtoehto, sillä kunta valvoo ja ohjaa toimintaa.

  • Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä haetaan vantaa.fi – sivuilta sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella tai paperilomakkeella, jonka voi toimittaa Vantaa-infoon tai yksityiselle palvelusetelituottajalle. Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella varhaiskasvatuspaikkaa.
  • Yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät hoitosopimuksen, jossa sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä. Varhaiskasvatuksen tuottaja määrittää hoitomaksun. Perheet voivat hakea Kelasta hoitomaksuun yksityisen hoidon tukea.

Palveluseteli

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä voi käyttää kunnan hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa. Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kunta voi myöntää perheelle. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 817 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokopäivähoidosta. Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan.

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja.

Kaikilla vantaalaisilla lapsilla on kaupunginvaltuuston päätöksen (13.11.2017) myötä oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun. Kela kuitenkin edellyttää 20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusta varten kunnan päätöksen niiden perheiden osalta, joissa toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona. Näissä tilanteissa:

  • huoltaja täyttää hakemuksen ja toimittaa sen varhaiskasvatuspalveluihin
  • varhaiskasvatuspäällikkö tekee asiasta päätöksen
  • huoltaja toimittaa päätöksen Kelaan

Ajankohtaista

Twitter