Kerros- ja rivitalotontit

Kerrostalorakentamista Kivistössä

Kerrostalorakentamista Kivistössä

Kaupunki luovuttaa ammattimaiseen rakentamiseen suunnatut rakentamiskelpoiset kerros- ja rivitalotontit sekä yhtiömuotoiset pientalo- ja pienkerrostalotontit pääsääntöisesti hakumenettelyiden sekä hinta- ja laatukilpailujen kautta.

Asuntotonttien luovutuksella kaupunki varmistaa osaltaan asuntotuotantotavoitteiden toteutumisen. Kaupungin tehtävänä on huolehtia asuntoalueiden sosiaalisesta eheydestä sekoittamalla asuntojen rahoitus- ja hallintamuotoja.

Tonttihauista ja -kilpailuista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla. Mikäli haluat liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta asuntotonttien hakumenettelyistä informoidaan, ota sähköpostilla yhteyttä asumisyksikköön (yhteystiedot sivun oikeassa laidassa).

Tuottajamuotoisten asuntotonttien luovutuksen periaatteet:

  • Tontit myydään käypään hintaan.
  • Valtion tukeman asuntotuotannon tontit myydään ARA:n hyväksymällä tontinhinnalla.
  • Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, jonka pyrkimyksenä on estää asuinalueiden sosiaalisen rakenteen eriytymistä, voidaan tontti myydä ARA:n hyväksymällä tontinhinnalla.
  • Rakentamiseen, jonka tavoitteena on kehittää uusia malleja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, voidaan tontti myydä ARA:n hyväksymällä tontinhinnalla. Tällöin asuntojen enimmäismyyntihinnan hyväksyy kaupunki.
  • Tonttien luovutuksensaajat voidaan tarvittaessa valita tarjous- tai laatukilpailulla tai niiden yhdistelmällä.

Ajankohtaista

Twitter