ARA:n lainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myöntää myös takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen.

Kunnan lausunnot lainahakemuksista

Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukilainahakemuksista sekä rakentamisen takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Lausunnossa on otettava kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen.

Kunnan lausunto tarvitaan seuraaviin lainahakemuksiin:

  • vuokra-, osaomistus- ja omaksilunastettavien vuokra-asuntojen korkotukilaina
  • asumisoikeustalolaina
  • erityisryhmien investointiavustus
  • erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteen korkotukilaina (johon ei haeta investointiavustusta)
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannuksen korkotukilaina
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen ja -asuntojen hankintalaina
  • vuokra-asuntojen takauslaina

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan.

Lisäksi lyhytaikaisella korkotuella toteuttaviin hankkeisiin tarvitaan kunnan lausunto. ARA:n ohjeistuksen mukaan ARA pyytää kunnalta lausunnon hakemuksesta, mutta hakija voi myös omatoimisesti hankkia ennakkoon kunnan lausunnon hakemuksestaan.

Ajankohtaista