Korkotuki- ja takauslainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myöntää myös takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lisätiedot lainoista ja hakuohjeet löytyvät ARAn nettisivuilta.

Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukilainahakemuksista ja rakentamisen takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Hakija jättää hakemusasiakirjat hankkeen sijaintikuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Vantaan kaupungin lausunnon tarvitsevien hankkeiden hakemusasiakirjat toimitetaan kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostitse: kirjaamo@vantaa.fi

Ajankohtaista