Hissiavustukset

Vantaan kaupungin hissiavustukset

Vantaan kaupunki voi myöntää kolmea erityyppistä hissiavustusta:

  • Asuinkerrostalojen jälkiasennushissiä varten voidaan myöntää avustusta enintään 10 % hissirakentamisen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Kaupungin hissiavustuksen saaminen edellyttää, että ARA on hyväksynyt hissihankkeen suunnitelmat, kustannukset ja tehnyt avustuspäätöksen.
  • Asuinkerrostalojen hissien perusparantamiseen voidaan myöntää avustusta enintään 10 % perusparantamisen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustettaviksi voivat tulla vain sellaiset toimenpiteet, joilla nostetaan hissin käyttöarvoa olennaisesti alkuperäisestä tasosta.
  • Hissien rakentamisen esiselvitysten teettämistä varten voidaan myöntää avustusta enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 7 000 euroa yhtiötä kohden. Tämän avustuksen saaminen ei edellytä hissin rakentamista.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhtiökokous on tehnyt päätöksen avustuksen hakemisesta. Kaupungilta on haettava päätös hissiavustuksesta ennen töiden aloittamista. Avustuspäätös on voimassa kaksi vuotta myöntöpäivästä alkaen.

Vantaan kaupungin hissiavustusta voi hakea ympäri vuoden hissiavustuksen hakulomakkeella.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hissiavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion avustusta hissien rakentamiseen. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä. ARAn myöntämämän avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Esteettömyysavustusta voidaan myöntää olemassa olevan hissin esteettömyyskorjauksiin. Korjauksia ovat esimerkiksi kerrostason kääntöovien uusiminen automaattisiksi liukuoviksi tai pysähdystasojen lisääminen hissin uusimisen yhteydessä ylös ja/tai alaspäin yhteisiin tiloihin. Myös porrashissin rakentamiseen myönnetään esteettömyysavustusta. ARA hyväksyy korjaustoimenpiteet tapauskohtaisesti.

Valtion hissi- ja esteettömyysavustusta haetaan ARA:sta.

Ajankohtaista