Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Aviapolikseen Annefred eteläisen alueelle asumista, monitoimirakennus sekä puistoja

Tavoitteena on suunnitella alueelle kaupunkimaisia asuinkortteleita, jotka yhdessä alueelle sijoittuvan monitoimirakennus Atomin ja omaleimaisten ja elämyksellisten ulkotilojen kanssa muodostavat Aviapolis Urban blocks- kilpailualueen ensimmäisen kokonaisuuden. Alueen puistot ovat Veromiehen merkittävimpiä viheralueita ja moninaisuuden identiteettiä luodaan myös aluetta läpäisevillä teemoilla: kauppa, oppiminen, liikunta ja viljely. Kestävällä kaupunkirakenteella tuetaan mm. vähäpäästöisiä liikennemuotoja. Mielipiteet tulee jättää 11.11.2019 mennessä, viitteenä nro 002373.

Lisätietoja: Charlotta Tanner, p. 050 312 1840 ja Jonna Juusola, p. 050 302 8995

Viertolassa Lauhatielle päiväkoti

Osoitteessa Lauhatie 19 Kurjenpolven päiväkodin alueen asemakaava uudistetaan vastaamaan tulevia tarpeita. Muutos mahdollistaa uuden kaksi- tai kolmekerroksisen päiväkodin rakentamisen. Lisäksi varaudutaan uudisrakennuksen myöhempään laajentamiseen. Uuden päiväkodin nimeksi on tulossa Lauhatien päiväkoti. Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue

Ajankohtaista

Twitter