Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraavat asemakaavaehdotukset ja asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset ja tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 11.09.-10.10.2019.

Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Dixi, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Kielotie 13 asemakaavamuutosehdotus 002365 sekä tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 61 Tikkurila
kortteli 61206 sekä katu- ja torialueet
Alue on osa Vantaan kaupungintalon korttelia, Tikkurilan keskustassa. Aluetta rajaa etelässä Asematie ja pohjoisessa Lummekuja. Idässä alue rajautuu Tikkurilantoriin ja lännessä Kielotiehen.

Tammistontie 2 asemakaavamuutosehdotus 002390 ja tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 50 Tammisto
osa korttelia 50003 ja katualuetta
Alue sijaitsee Tammistontien ja Tammiston Kauppatien risteyksessä.

Ehdotukset, jotka ovat nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäki, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Kivistöntähti asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 232500 sekä tonttijakoehdotus
kaupunginosa 23 Kivistö
asemakaava
korttelit 23204-23212 sekä katu- ja virkistysalueet
asemakaavan muutos
katu-, virkistys- ja liikennealueet
Alue sijaitsee Kivistön keskustassa, pääosin Kehäradan eteläpuolella.
Alue rajautuu pääosin Kehärataan, Kivistöntähti-nimiseen puistoalueeseen sekä asemakaavoittamattomaan alueeseen.

Luhtitien asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 141100 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 13 Vapaala
virkistysaluetta
kaupunginosa 14 Varisto
osa kortteleita 14130-14132 sekä katu-, virkistys- ja erityisaluetta
Aluetta rajaa pohjoisessa Variston ja Pellaksen asuinalueet, etelässä Vapaalan asuinalue. Lännessä alue rajautuu Vapaalan liikuntapuiston kenttäalueisiin ja idässä Myyrmäen kaupunginosan rajaan. Alueeseen kuuluu Vapaalanmetsä palstaviljelyalueineen, Luhtitietä ja Luhtikulman alue, Raappavuorenpuistoa sekä Pellaksentie 9.

Raappavuorenpuiston asemakaavamuutosehdotus 002049
kaupunginosa 15 Myyrmäki
kortteli 15644 sekä katu- ja virkistysalueet
Alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Raappavuorenpuistoon ja Pellaksenojaan. Idässä alue rajautuu Raappavuorentiehen ja etelässä Luhtitiehen ( nykyiseen Uomatiehen ).

Turvalaaksonkujan asemakaavamuutosehdotus 002073 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 41 Viinikkala
kortteli 41100 ja osa korttelia 41001 sekä virkistys- ja katualuetta
Alue sijaitsee Kehä III:n ja Katriinantien liittymän koillispuolella Turvalaaksonkujan alueella.

Ehdotus, joka on nähtävillä myös Vantaa-info Korso, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa.

Raudikkokujan asemakaavamuutosehdotus 002340 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 94 Hakunila
kortteli 94001 sekä katu- ja virkistysalueet
Alue rajautuu lännessä Hakunilantiehen, pohjoisessa Raudikkokujan koillisreunaan, idässä ja etelässä Hevoshaan puistoon ja naapurikortteliin sekä lounaassa raudikkopolkuun.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 11.09.2019
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille www.vantaa.fi/kuulutukset

Ajankohtaista

Twitter