Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraava asemakaavamuutosluonnos kuulutetaan nähtäville MRA 30 §:n nojalla 9.5.-7.6.2019. Luonnos on nähtävillä Tikkurilassa maankäytön asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa.

Kielotie 13 asemakaavamuutosluonnos 002365
kaupunginosa 61 Tikkurila
kortteli 61206 sekä katu- ja torialueet
Alue on osa Vantaan kaupungintalon korttelia, Tikkurilan keskustassa.
Aluetta rajaa etelässä Asematie ja pohjoisessa Lummekuja. Idässä alue rajautuu Tikkurilantoriin ja lännessä Kielotiehen.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 9.5.2019
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille www.vantaa.fi/kuulutukset

Seuraava asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 17.4.-16.5.2019. Ehdotus on nähtävillä Tikkurilassa maankäytön asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa.

Kielotie 15 asemakaavamuutosehdotus 002352 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 61 Tikkurila
korttelit 61208 ja 61209 sekä katu- ja virkistysaluetta
Alue sijaitsee osoitteessa Kielotie 15. Alue rajautuu lännessä Kielotiehen ja
pohjoisessa Lummetiehen. Idässä rajana on Kirjasola ja etelässä Lummekuja
sekä Kirjastopuisto

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 17.4.2019
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille www.vantaa.fi/kuulutukset

Ajankohtaista

Twitter