Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraava asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus kuulutetaan
nähtäville MRA 27 §:n nojalla 30.6.-30.8.2021.
Ehdotus on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros,
Ratatie 11, 01300 Vantaa sekä Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Kivistön lumikvartsin asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 232700 sekä tonttijakoehdotus

Kaupunginosa 23 Kivistö, asemakaavaa korttelit 23164 - 23169 ja 23126 sekä katu- ja virkistysalueet sekä asemakaavan muutosta osa katu- ja rautatiealuetta.

Alue rajautuu Kehärataan, kaupunginvaltuuston hyväksymään Kivistöntähden asemakaavaan ja toistaiseksi asemakaavoittamattomaan metsäalueeseen sekä Kehäradan ylityksen osalta Kivistön jäteaseman ja Puu-Kivistön asemakaavoihin.

Lue tästä linkistä lisää Lumikvartsin asemakaavan nettisivulta

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100,
01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin.
Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 30.6.2021
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille http://www.vantaa.fi/kuulutukset

Ajankohtaista