Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraava yleiskaavaluonnos kuulutetaan nähtäville Maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n nojalla 18.2. - 29.3.2019. Kaavaluonnos on nähtävillä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso) 01300 Vantaa; Vantaa-info Myyrmäki, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa sekä Vantaa-info Korso Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa (Korson Vantaa-info suljettuna 10.3.2019 asti) ja osoitteessa https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020.

Yleiskaavaluonnos (YK0048) koskee koko Vantaan kaupungin aluetta.

Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Mielipiteet voi antaa nähtävilläoloaikana vaihtoehtoisesti karttakyselyllä, jotka kirjataan. Kysely aukeaa verkkosivulta https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Vantaalla 18.2.2019
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS
Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille http://www.vantaa.fi/kuulutukset

Nähvilläoloajan asukastilaisuudet

Seuraava asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n ja MRA 32 §:n nojalla 13.2.-11.4.2019. Ehdotus on nähtävillä Tikkurilassa maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa sekä Vantaa-info Myyrmäki, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Viikatepuiston asemakaavamuutosehdotus 002358 sekä tonttijakoehdotus
kaupunginosa 11 Hämevaara
kortteli 11043 ja osa korttelia 11034 sekä katu- ja virkistysalueet
Alue sijaitsee Hämeenkyläntien eteläpuolella Viikatepuistossa.

Seuraava asemakaavamuutosehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 13.2.-14.3.2019.Ehdotus on nähtävillä Tikkurilassa maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa.

Ojalehdonkuja 2 asemakaavamuutosehdotus 002182
kaupunginosa 72 Asola
kortteli 72033 sekä viheralueet
Aluetta rajaa lännessä Asolanväylä, pohjoisessa Peijaksentie, idässä pääosin Rekolanoja ja etelässä Ojalehdonkuja.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 13.2.2019
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille www.vantaa.fi/kuulutukset

Seuraavat asemakaavaehdotukset ja asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset ja tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 30.1.-28.2.2019.

Ehdotukset ovat nähtävillä Tikkurilassa maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa.

Backaksen kartanon asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 511800 sekä tonttijakoehdotus
kaupunginosa 51 Pakkala
osa korttelia 51157 sekä katu-, virkistys- ja suojelualueet
kaupunginosa 40 Ylästö
suojelualuetta
asemakaavan muutos
katualueen raja
Aluetta rajaavat pohjoisessa Ylästöntie, idässä Kartanonkosken asuinalue, lännessä viljelykäytössä oleva peltoalue ja etelässä entisten kasvihuoneiden alue ja Kartanonkosken liikuntapuisto.

Peltolantie 9 asemakaavamuutosehdotus 002369
kaupunginosa 63 Viertola
osa korttelia 63141
Alue sijaitsee osoitteessa Peltolantie 9.

Harrikujan asemakaavamuutosehdotus 002206 ja tonttijakoehdotus
kaupunginosa 86 Nikinmäki
korttelit 86006, 86026, 86028, 86043 ja 86044 sekä katu- ja virkistysalueet
Alue sijaitsee Sipoontien pohjoispuolella.

Länsimäen päiväkodin asemakaavamuutosehdotus 002402 ja tonttijakoehdotus
kaupunginosa 91 Länsimäki
osa korttelia 91233 sekä virkistysaluetta
Alue rajautuu lounaisreunassa Juoksuhaudanpuistoon, etelä- ja pohjoiskulmissa on rakennettuja rivitalo- ja erillispientalotontteja. Westerkullan kartanon kiinteistö on rajanaapurina pieneltä osin kaakkoiskulmalla.

Ehdotukset, jotka ovat nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäki, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa

Louhela 2 asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus 152400 sekä tonttijakoehdotus
kaupunginosa 15 Myyrmäki
katualue
korttelit 15101 – 15102, osa korttelia 15103 sekä
katu-, suojelu- ja virkistysalueet
kaupunginosa 17 Martinlaakso
virkistysalue
Alue sijaitsee Louhelantien, Haltiantien ja Eräkujan varrella.

Katriinantie 3 asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 412000 sekä tonttijakoehdotus
kaupunginosa 41 Viinikkala
osa korttelia 41101 sekä katualuetta
asemakaavan muutos
katualueen raja
Alue sijaitsee Suokallionkujan eteläpuolella ja Katriinantie itäpuolella.

Ansatie 1 asemakaavamuutosehdotus 002397 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 40 Ylästö
osa korttelia 40500 sekä katualuetta
Alue sijaitsee Kehä III:n varrella osoitteessa Ansatie 1.

Kivivuorenkuja 1-3 asemakaavamuutosehdotus 002381 ja tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 17 Martinlaakso
osa korttelia 17571 sekä katualuetta
Alue sijaitsee osoitteissa Kivivuorenkuja 1 – 3 ja Kivivuorentie 3.

Vehkalan länsipuoli 1 asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 251200 sekä tonttijakoehdotus
kaupunginosa 25 Myllymäki
asemakaava
korttelit 25103 ja 25104 sekä katu- ja erityisalueet
asemakaavan muutos
katualueet
Alue sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella, Kehäradan Vehkalan aseman länsipuolella.

Korutien asemakaavamuutosehdotus 002367 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 15 Myyrmäki
kortteli 15530, osa kortteleita 15531 ja 15535 sekä katualueet
Alue sijaitsee osoitteissa Korutie 1 – 3, Korupuisto, Korutie ja Helmikuja 2 – 4

Kelokuusen päiväkodin asemakaavamuutosehdotus 002329 ja tonttijakoehdotus
kaupunginosa 15 Myyrmäki
kortteli 15640 sekä katu- ja virkistysalueet
Alue rajautuu idässä Raappavuorentiehen, etelässä Myyrmäen urheilupuistoon sekä lännessä ja pohjoisessa lähivirkistysalueisiin.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 30.1.2019
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille www.vantaa.fi/kuulutukset

Ajankohtaista

Twitter