Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraava asemakaavamuutosluonnos kuulutetaan nähtäville MRA 30 §:n nojalla 28.11.2018-2.1.2019.

Luonnos on nähtävillä Tikkurilassa maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa

AUB-alueen asemakaavamuutosluonnos 052500
kaupunginosa 52 Veromies
korttelit 52321 – 52334 sekä katu-, tori- ja virkistysalueet
Alue rajautuu pohjoisessa Tikkurilantiehen, etelässä Äyritiehen, itäosassa kortteleihin 52302 ja 52305 sekä lännessä rakentamattomaan alueeseen korttelissa 52121 ja rakenteilla olevaan kortteliin 52127.

Seuraavat asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset ja tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 28.11.2018-2.1.2019. Ehdotukset ovat nähtävillä Tikkurilassa maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa.

Tikkurilantie 88 asemakaavamuutosehdotus 002332 sekä tonttijakoehdotus
kaupunginosa 68 Koivuhaka
osa korttelia 68143
Alue sijaitsee Tikkurilantien ja Puutarhatien risteyksessä.

Ehdotukset, jotka ovat nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäessä, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa

Kuohukuja 1-3 asemakaavamuutosehdotus 002364 sekä tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 15 Myyrmäki
osa korttelia 15652 sekä katualuetta
Alue sijaitsee osoitteessa Kuohukuja 1-3 ja koskee korttelia 15653 ja korttelin
15652 LPA-alueena olevaa tonttia 10. Alue rajautuu pohjoisessa asuintonttiin
osoitteessa Kuohukuja 5, etelässä Uomatiehen, idässä viereiseen asuintonttiin
ja lännessä Kuohukujaan. Suunnittelualueella sijaitsee Kuohukujan ostoskeskus,
parkkialue, aukio sekä Kuohupolun katualuetta.

Laajaniitynkuja 5 asemakaavamuutosehdotus 002399 sekä tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 17 Martinlaakso
kortteli 17558
Alue sijaitsee osoitteessa Laajaniitynkuja 5.
Huoltoasematontit Klinkkerikaarelle asemakaavamuutosehdotus 002348
kaupunginosa 26 Petikko
kortteli 26115
Alue sijaitsee Petikontien varressa ja sitä ympäröi Klinkkerikaariniminen katu.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 28.11.2018
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

OJALEHDONKUJA 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§ ja MRA 30§ nojalla mielipiteiden esittämistä varten 15.10.2018-30.11.2018 Vantaan maankäyttötoimen asiakaspalvelussa Tikkurilassa Kielotie 13 (katutaso) ma-to 8.15-16.00 ja pe 8.15- 15.00) ja Vantaa-infoissa (Tikkurila, Myyrmäki, Korso).

Asemakaavan muutos nro 002182, kaupunginosa 72. Asola, Ojalehdonkuja 2:en asuinkerrostaloja

Kaavamuutosalue sijaitsee Asolanväylän, Ojalehdonkujan, Peijaksentien ja Rekolanojan välisellä alueella.

Tavoitteena on mahdollistaa kortteliin 72033 asumista sekä maantasokerroksen liike- ja palvelutilaa. Muutoksen yhteydessä rakennettavaksi suunnitellussa korttelissa kulkeva pääviemäri suunnitellaan siirrettäväksi virkistysalueen puolelle mahdollisimman lähelle korttelin 72033 rajaa. Uudelle linjalle suunnitellaan virkistysreitti. Virkistysalueen koko ei pienene.

Vantaan kaupunkisuunnittelulle osoitetut mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon, Asematie 7, 01300 Vantaa tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin, joilla on poikkeavat aukioloajat.

Ajankohtaista

Twitter