Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraava asemakaavaehdotus ja asemakaavanmuutosehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 12.02.-12.03.2020.

Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Dixi, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Lauhatien päiväkoti asemakaavamuutosehdotus 002419 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, kaupunginosa 63 Viertola, osat kortteleista 63179 ja 63180 sekä katualuetta

Aluetta rajaavat lännessä Lauhatie, pohjoisessa Lummetien varren rivitalokorttelit, idässä Liljatie ja etelässä Kurjenpolvenkuja ja Liljakuja.

Ehdotus, joka on nähtävillä myös Vantaa-info Korso, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa.

Vaaralanlammet asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 931100 asemakaava

kaupunginosa 93 Vaarala katu-, virkistys-, erityis- sekä liikenne- ja vesialueet, kaupunginosa 95 Rajakylä
erityis- ja liikennealueet, asemakaavan muutos, kaupunginosa 93 Vaarala, osa kaupunginosan rajaa
Alue käsittää Vaaralanlammet ja niiden ympäristön sekä Slåttmossenin suoalueen. Alue rajautuu lännessä Helsingin kaupunginrajaan, idässä virkistysalueisiin ja etelässä Porvoonväylään.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 12.02.2020
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille www.vantaa.fi/kuulutukset

Ajankohtaista

Twitter