Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraavat asemakaavaehdotus ja asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijakoehdotukset ja tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 10.11.-9.12.2021.
Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Backaksen elämyskeskus asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 512000 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 51 Pakkala, kortteli 51164, katu-, virkistys- ja suojelualueet sekä kaupunginosa 40 Ylästö, suojelualue. Asemakaavan muutos, kaupunginosa 51 Pakkala, kortteli 51157, katu-, virkistys- ja suojelualueet.

Aluetta rajaavat pohjoisessa Ylästöntie ja Sandbackan asuinalue, idässä Kartanonkosken asuinalue, lännessä viljelykäytössä oleva peltoalue ja etelässä Kartanonkosken liikuntapuiston alue.

Lue lisää Backaksen elämyskaavasta.

Laurintie 142-144 asemakaavamuutosehdotus 002405 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus

Kaupunginosa 73 Rekola ja osa korttelia 73202.

Alue sijaitsee osoitteissa Laurintie 142 ja 144.

Lue lisää Laurintien kaavasta.

Seuraava kaavarunkoluonnos kuulutetaan nähtäville MRA 30 §:n nojalla 10.11.-9.12.2021.
Ehdotus on nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Tikkurila, 2. kerros,
Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Länsimäen kaavarunko 091700

Kaupunginosa 91 Länsimäki ja kaupunginosa 95 Rajakylä.

Alue rajautuu pohjoisessa Porvoonväylään ja idässä Kehä III:seen sekä Westerkullan kartanon peltoalueisiin, etelässä Vantaan ja Helsingin kaupunkien rajaan ja lännessä Estepuiston, Rajakentän ja Sompapuiston länsirajaa pitkin sekä Jousitien itäpuolella olevien kiinteistöjen itärajaa pitkin.

Lue lisää Länsimäen kaavarungosta.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat mielipiteet ja muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 10.11.2021
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Ajankohtaista