Päätöskäsittelyssä

Kaupunginhallituksessa 30.11. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Silkkitehtaantielle asumista

Kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriin. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Rakennusten korkeus on Kielotien puolella 8–12 kerrosta, Silkkitehtaantien puolella maltillisemmin 4–6 kerrosta.

Kaavamuutos tehtiin aluksi koko korttelin alueelle, mutta eteläisempään osaan päädyttiin lopulta käytännössä vain päivittämään pysäköintinormia.

Lue lisää Silkkitehtaantien kaavasta

Hakunilan keskustassa Hiirakkokujalle asuinkerrostaloja ja uutta liike- ja palvelutila

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilaan suunnitellun ratikan varteen uusi kerrostalorakentaminen monipuolistamaan alueen nykyistä asuntotarjontaa ja kaupunkikuvaa. Alueella jo olevissa kuudessa talossa kerrosalaa on 19 850 kem2 ja 257 asuntoa.

Lue lisää Hiirakkokujan kaavasta.

Vantaan kaupungin lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavan muutos 002364, 15. Myyrmäki

Kaupunkiympäristölautakuntassa 30.11.2021 mm. seuraavat asemakaava-asiat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Kaupunginhallituksessa 15.11. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Hanaböleen Rosenlundin alueelle täydennetään omakotitaloja

Rosenlundin asemakaava mahdollistaa nykyisten asukkaiden pääsyn vesihuollon piiriin. Kaava mahdollistaa yhteensä 24 erillispientalotonttia ja näihin liittyviä talousrakennuksia erillistonteille sekä yhden maatilan talouskeskusten korttelialueen.

Lue lisää Rosenlundin asemakaavasta.

Kaupunkiympäristölautakuntassa 9.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Viertolassa Neilikkapolku 12:een kaksi kerrostaloa

Kaava-alue sijoittuu Viertolaan, Peltolantorin lounaiskulmalle. Nykyiset paritalot korvataan kahdella kerrostalolla, joiden kerrosluvut ovat viisi ja kuusi. Rakennusoikeus on yhteensä 3 170 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on 3 100 k-m2 ja liiketilan 70 k-m2.

Lue lisää Neilikakpolun kaavasta.

Ylästössä Kalliosolantiellä muutetaan tontin käyttötarkoitus

Lue lisää Kalliosolantien kavasta.

Kaupunginhallituksessa 1.11. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Backaksen kartanon alueelle elämyspuisto

Tavoitteena on suojella historiallinen kartanomiljöö, mahdollistaa alueelle tapahtuma- ja elämyspuiston rakentaminen, uuden päivittäistavaramyymälän rakentaminen sekä Ylästöntien varteen uusien asuinrakennusten rakentaminen. Kartanomäki säilyisi jokseenkin nykyisellään. Kaavaa käsittään uudelleen 21.9. Lue lisää Backaksen kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 25.10. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Länsimäen kaavarunko

Alue rajautuu pohjoisessa Porvoonväylään ja idässä Kehä III:seen. Tulevaisuudessa Länsimäen kehitys tukeutuu Vantaan ratikkaan. Työllä halutaan turvata keskustan kehitys, kuten täydennysrakentaminen, laajeneminen koilliseen sekä kävely- ja ulkoilureitit. Työ ohjaa asemakaavoitusta. Lue lisää kaavarungosta kaavasta.

Kaupunkiympäristölautakuntassa 12.10.2021 mm. seuraavat asemakaava-asiat

Laurintie 142-144

Käyttämättä jäänyt linja-autopysäkin tilavaraus liitetään kahteen omakotitonttiin.
Lue lisää Laurintien kaavasta

Väritehtaan alueesta järjestettävän suunnittelukilpailun tavoitteet / Väritehtaan alueen kaavarunko 062900, 62. Jokiniemi, 64. Kuninkaala, Väritehtaan alue

Kaupunginvaltuustossa 20.9. mm. seuraavat asemakaava-asiat

Veromiehessä toimitilakohde Mondoa

Kehäradan pohjoisaseman lähiympäristöön, Lentoasemantien ja Ilmakehäntien kulmaan suunnitellaan toimitilarakennusten korttelialuetta, johon sijoitettaisiin hotelli, toimistorakennuksia, vehreä sisäpiha ja pysäköintilaitos. Alue on osa kehittyvää Aviapoliksen keskuksen kaupunkirakennetta. Lue lisää kaavasta.

Mikkolan kerrostaloalue laajenee

Muutosalue sijaitsee Kaakkoisväylän ja Pihkalantien risteyksessä. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa enintään 23 000 kerrosneliömetrin laajuinen asuinrakentaminen, josta olemassaolevien rakennusten osuus on noin 4 100 kem². Rakentaminen on enintään 8-kerroksista. Lue lisää Mikkolan kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 6.9. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Aviapoliksessa Markkatielle hotelli, toimistoa ja asumista

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden hotellin, toimistotilan, asuinkerrostalojen sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen. Kortteli sijaitsee näkyvällä paikalla Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmassa ja on kävelymatkan päässä Aviapoliksen rautatieasemalta. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Lue lisää Markkatien kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 15.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön Lumikvartsi

Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. Suunnitelmalla rakennetaan kestävää ja resurssiviisasta kaupunkia: elävää ja urbaania keskusta-aluetta, jossa kävely-ympäristö ja vehreys tulevat ensin. Lue lisää kaavasta.

Vantaa liikenne 2020 -selvitys

Kaupunginhallituksessa 10.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön keskustaan uutta asuntorakentamista, Kvartsikulma

Kvartsikulman asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tiivistä, resurssiviisasta asuntorakentamista, joka jatkaa Kivistön keskustan kaupunkirakennetta, elävöittää kaupunkikuvaa ja täydentää keskusta-alueen palvelu- sekä viherrakennetta. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 46 200 k-m2, josta asumisen osuus on 44 500 k-m2. Asia jätettiin pöydälle. Lue lisää kaavasta.

Ajankohtaista