Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Kilpailuehdotus ”Bosco”, näkymä Ruusukvartsinkadulta.

Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajat on valittu. Kilpailuehdotukset olivat todella korkeatasoisia ja mahdollistavat Puu-Kivistön rakentumisen kiinnostavaksi puurakentamisen referenssikohteeksi tulevaisuudessa. Vantaan kaupunki kiittää lämpimästi kilpailijaryhmiä merkittävästä työstä puurakentamisen edistämiseksi Vantaalla. Kilpailukohteen 1 voittajaksi valittiin kilpailuehdotus ”Bosco”. Kilpailukohteen 2 voittajaksi valittiin kilpailuehdotus ”Kolmen kerroksen väkeä”. Vantaan kaupunginhallitus päätti kilpailun voittajista 17.9.2018.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Kivistön keskustaan rakennetaan tulevien vuosien aikana puurakentamiseen perustuva naapurusto, Puu-Kivistö. Puu-Kivistö on valittu Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken. Kaupunki etsi avoimella Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailulla (14.2.-31.5.2018) kahdelle asuinkorttelille toteuttajia.

Kilpailulla etsittiin ehdotuksia, jotka edistävät puurakentamista sekä luovat monimuotoista ja kaupunkikuvaltaan värikästä puukorttelinaapurustoa. Ehdotuksilta edellytettiin myös monipuolisia asumisratkaisuja sekä yhteisöllisiä ja vehreitä pihoja ekologisuutta arvostaville asukkaille.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun tuli yhteensä seitsemän kilpailuehdot täyttävää ehdotusta, joista viisi kilpaili ensimmäisen ja kaksi toisen korttelin toteutuksesta. ”Ehdotukset olivat todella korkeatasoisia ja mahdollistavat Puu-Kivistön rakentumisen kiinnostavaksi puurakentamisen referenssikohteeksi”, toteaa Kivistön aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala.

Kilpailuehdotusten arvioinnin suoritti arviointiryhmä ja työryhmä, johon kuului Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan edustajia. Kilpailuehdotusten arviointi perustui kilpailuohjelmassa määriteltyihin arviointiperusteisiin. Kilpailukohteessa 1 valittiin ensimmäinen, toinen ja kolmas sija. Kilpailukohteessa 2 valittiin vain ensimmäinen sija. Kilpailuehdotusten arvioinnista laadittiin arviointipöytäkirja.

Kilpailun tulokset julkistettiin julkistamistilaisuudessa 4.9.2018. Kilpailun tulokset ovat käsiteltävänä Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.9.2018 ja kaupunginhallituksessa 17.9.2018.

Kilpailukohde 1, voittaja

Kilpailukohde 1, voittaja
nimimerkki: Bosco
Kilpailijaryhmä: Sisco Oyj, Sisco Vuokra-asunnot Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Tieno Arkkitehdit Oy, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja taiteilija Osmo Rauhala

Kilpailuehdotus ”Bosco” on moni-ilmeinen kaupunkikortteli, joka perustuu rohkeaan ja veistokselliseen massoitteluun, monipuoliseen ja inspiroivaan puun käyttöön sekä erilaisiin parvekeratkaisuihin. Kilpailuehdotus edistää monipuolista puun käyttöä ja puurakentamisen uskottavuutta kaupunkimiljöössä. Ehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota korttelin liikkumisympäristöön, valaistusolosuhteisiin sekä vehreään ja yhteisöllisyyttä edistävään korttelipihaan.

Kilpailukohde, 2.sija

Kilpailukohde 1, 2. sija
nimimerkki: LYLY
Kilpailijaryhmä: Rakennusliike Reponen Oy, A-Kruunu Oy, Arkworks Arkkitehdit Oy, OOPEAA Office for peripheral architecture ja Sitowise infrarakentaminen

Kilpailuehdotus ”LYLY” on arkkitehtuuriltaan tunnistettavaa ja ainutlaatuista. Ehdotus ilmentää modernia tulkintaa puurakentamisesta. Veistoksellinen kortteli on itsessään taideteos, joka luo värikästä ja leikkisää kaupunkikuvaa. Ehdotuksen asuntojakauma on monipuolinen ja korttelipiha edistää yhteisöllisyyttä ja vehreyttä, joskin kooltaan on varsin pieni.

Kilpailukohde, 3.sija

Kilpailukohde 1, 3. sija
nimimerkki: Kylä
Kilpailijaryhmä: Rakennusliike Reponen Oy, A-Kruunu Oy, OOPEAA Office for peripheral architecture, Arkworks Arkkitehdit Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy

Kilpailuehdotus ”Kylä” on modernisoitu versio perinteisestä puurakentamisesta. Ehdotuksessa on käytetty puuta monipuolisesti eri korttelin osissa ja puu on keskeisessä roolissa. Umpikortteliratkaisu koostuu erilaisista rakennuksista, jotka muodostavat suojaisan ja läpikuljettavan sisäpihan. Kortteliratkaisu on aavistuksen raskaan oloinen. Rakennukset on jaettu vaakatasossa erilaisiin vyöhykkeisiin, jonka vuoksi kortteliin muodostuu useita erilaisia ja mielenkiintoisia asumisratkaisuja.

Kilpailukohde 2, voittaja

Kilpailukohde 2, voittaja
nimimerkki: Kolmen kerroksen väkeä
Kilpailijaryhmä: Rakennusliike Reponen Oy, Taaleri Vuokrakoti Ky, OOPEAA Office for peripheral architecture, Lunden Architecture Company ja VSU maisema-arkkitehdit Oy

Kilpailuehdotus ”Kolmen kerroksen väkeä” on arkkitehtuuriltaan raikas, tyylikäs ja moderni korttelikokonaisuus, joka edustaa kepeää pohjoismaista arkkitehtuuria. Puu on keskeisessä roolissa suunnitelmassa edistäen modernia ja perinteistä puunkäyttöä. Tiivis, mutta osin avoin korttelirakenne sekä vaihtelevat kerroskorkeudet ja kattomuodot sekä rakennusten massoittelu luovat kiinnostavan monimuotoisen kaupunkikorttelin ja ison valoisan piha-alueen. Kilpailuehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota monipuolisiin asumisratkaisuihin.

Jatkotoimenpiteet

Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaavoitus käynnistyi syksyllä 2018. Sekä asemakaavoituksessa että asemakaavan voimaan tulon jälkeisessä jatkosuunnittelussa noudetaan Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelmaa sekä arviointipöytäkirjaa.

Tarkemmat tiedot kilpailusta ja kilpailuehdotusten arvioinnista Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelmassa ja arviointipöytäkirjassa.

Lisätietoja Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaavasta kaavasivulla.

Lisätiedot

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Ajankohtaista