Koivukylä

Kehärata on tuonut uutta elämää Koivukylän suuralueelle. Uusia koteja nousee muun muassa Leinelään, Lipstikan alueelle ja Koivukylän keskustaan. Luonnonläheistä asumista hyvien liikenneyhteyksien äärellä on tarjolla myös muilla Koivukylän alueilla.

Kaksi rataa, kuusi kaupunginosaa

Koivukylän suuralue sijoittuu Tikkurilan ja Korson suuralueiden väliin. Yhteistä rajaa on myös Sipoon ja Tuusulan kuntien kanssa. Alueen kaupunginosia ovat Koivukylän lisäksi Ilola, Asola, Rekola, Havukoski ja Päiväkumpu. Päärata kulkee alueen läpi ja eteläosan liikenneyhteyksiä palvelee vuonna 2015 valmistunut kehärata.

Uusia koteja Leinelään ja asemavaraus Ruskeasannalle

Kehäradan myötä suuralueen uusien asuntojen rakentaminen on keskittynyt Leinelän alueelle. Leinelästä on rakentunut moderni asuinalue, joka tarjoaa monipuolisia asumisen mahdollisuuksia ympäristötaiteen ja hienojen virkistäytymisalueiden äärellä. Leinelässä sijaitsee myös yksi Kehäradan uusista juna-asemista. Koivukylän suuralueen länsilaidalla on varaus toisellekin Kehäradan juna-asemalle, Ruskeasannalle. Vanhan Asolan länsipuolelle on kaavailtu Leinelä 2 -aluetta. Uusia kerros- ja pientaloasuntoja rakentuu myös Lipstikan alueelle ja Rekolanmäen aluetta kehitetään.

Myös Koivukylän keskusta kehittyy

Koivukylän aseman tuntumaan rakennetaan omaleimainen ja laadukas keskusta, johon on suunniteltu uusia asuntoja, kauppoja ja muuta toimintaa. Uusi alue syntyy vahvistamaan Koivukylän kaupunkikuvaa ja yhteisöllisyyttä sekä parantamaan alueen palveluita.

Monenlaista asumista, uusia asukkaita ja palveluita

Koivukylän suuralue on enimmäkseen asuinaluetta. Alueen yli 27 000 asukkaan väestö on kasvanut melko tasaisesti koko ajan. Kasvu jatkuu tulevaisuudessakin, kun alueelle rakennetaan lisää monentyyppisiä asuntoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja luonnonalueiden tuntumaan. Asuntorakentaminen turvaa myös palveluiden saatavuuden. Suurin työllistäjä alueella on Peijaksen sairaala.

Luontoa ja viheralueita uimarantoineen

Koivukylän suuralueen itälaidalla sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä Kylmäojankorpi, joka on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Rekolanoja ympäristöineen on luontoarvoiltaan merkittävä, samoin esimerkiksi Matarinkosken ja Pikkukosken alueet. Jokivarren laajat viheralueet uimarantoineen ja matonpesupaikkoineen ovat suosittuja paikkoja vapaa-ajanviettoon.

Hanabölen ja Rekolan kulttuuriympäristöt

Merkittävä Hanabölen kylä sijaitsi aikoinaan Koivukylän suuralueella. Maisemallisesti hienolla Hanabölenkoskella oli jo 1500-luvulla mylly, jossa jauhettiin viljaa. 1700-luvulla koskelle rakennettiin myös saha. Hanabölen hieno kulttuurimaisema muodostuu
alueen rakennuksista, vanhasta tiestöstä, Keravanjoesta ja peltomaisemasta. Paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö on myös 1900-luvun alussa rakennettu Rekolan kartanon jugend-tyylinen päärakennus navettoineen ja puistomaisine pihapiireineen.

Koivukylän keskustaa. Kuva: Sakari Manninen.

Koivukylän keskustaa kehitetään kilpailulla

Koivukylän keskustaan rakennetaan tasokas kokonaisuus asuntoja, liiketiloja ja muita palveluja.

Luova Leinelä

Taidekaupunginosa Leinelä laittaa luovuuden valloilleen. Kehäradan varrella sijaitsevassa Leinelässä kohtaavat taide, luonto ja asumisen ilo.

Asukastila Kafnetti

Aikuisten kohtaamispaikassa on monipuolista toimintaa yhteisruokailuista harrasteryhmiin ja tapahtumiin. Tervetuloa mukaan!

Värikäs taide-Leinelä

Koivukylän alueen palveluja

Ajankohtaista

Twitter