Myyrmäki

Myyrmäen suuralue on Vantaan väkirikkain. Alueelle on keskittynyt paljon julkisia ja kaupallisia palveluita sekä merkittäviä yritysalueita. Runsaasti uusia asuntoja ja liiketiloja on tulossa erityisesti Myyrmäen keskustaan. Myös muualle alueelle rakennetaan lisää asuntoja. Suuralueella sijaitsee lisäksi laajoja ja monipuolisia luontoalueita.

Vantaan varhaisimpia asuinpaikkoja

Myyrmäen suuralueeseen Lounais-Vantaalla kuuluu 11 kaupunginosaa: Linnainen, Hämevaara, Hämeenkylä, Vapaala, Varisto, Myyrmäki, Kaivoksela, Martinlaakso, Vantaanlaakso, Askisto ja Petikko. Rajanaapureita ovat Espoo ja Helsinki. Myyrmäki on maamme merkittävimpiä muinaisten asuinpaikkojen tutkimuskohteita ja kaivausten ansiosta on saatu tietoja Vantaan varhaisimmista asutusvaiheista.

Runsaasti uusia koteja

Myyrmäen keskustaan ja sen ympäristöön on tulossa runsaasti uusia asuntoja ja liiketiloja katutasoon. Metropolian ammattikorkeakoulu laajennetaan kaksinkertaiseksi ja sen naapuriin rakennetaan opiskelija-asuntoja. Myös Martinlaaksoon, Vapaalaan, Vaskipellon alueelle sekä Hämeenkylän ja Hämevaaran eteläosiin rakennetaan lisää asuntoja. Vantaankosken aseman ja sen ympäristön muuttamista korkealuokkaiseksi ja vetovoimaiseksi työpaikka-alueeksi tutkitaan.

Vantaan väkirikkain alue

Myyrmäki on väestömäärältään selvästi suurin suuralue. Alueella asuu 53 000 asukasta; joka neljäs vantaalainen. Kaupunkikuvallisesti arvokkaita alueita ovat Hämevaaran omaperäinen pientaloalue ja Kaivokselan Hämeenlinnanväylän länsipuolinen osa. Kaivokselan kerrostaloaluetta pidetään edustavana esimerkkinä 1960-luvun lähiörakentamisesta ja alueen arkkitehtuuri on kansainvälisestikin tunnustettua.

Kaupan keskus ja Vantaan Piilaakso

Myyrmäki on läntisen Vantaan keskus, jonne on keskittynyt runsaasti julkisia ja kaupallisia palveluja. Varisto-Petikon yritysalueella on suuria liike-, teollisuus- ja varastorakennuksia. Vantaankosken teollisuusaluetta voisi kutsua Vantaan Piilaaksoksi, sillä siellä sijaitsee huipputeknologiaa tuottavien suuryritysten keskittymä. Yritysalueita on lisäksi Martinlaakson pohjoisosassa, Silvolassa ja Vihdintien varrella. Merkittävin työllistäjä alueella on kaupan ala.

Monipuoliset luontoalueet ja liikuntamahdollisuudet

Suuresta asukasmäärästään huolimatta Myyrmäen alueella on paljon luontoa ja lukuisia suojeltuja ja rauhoitettuja alueita. Luontoalueilta löytyy muun muassa liito-oravan asuinympäristö ja kaupungin paras lintukosteikko.
Myyrmäen urheilupuisto on urheilun ja tapahtumien keskus ja Kaivokselassa sijaitsee Länsi-Vantaan ainoa uimaranta, Vetokangas.

Kulttuurihistorian havinaa

Keskiajalla Vantaankoski oli tärkeä kolmen väylän risteämispaikka. Täällä kohtasivat pohjoiseen vievä vesireitti, Suuri Rantatie (Kuninkaantie) ja etelästä Hämeeseen kulkeva tie.
Vantaankoskelle syntyikin yksi seudun merkittävimmistä teollisuuskeskittymistä, josta ovat säilyneet merkkeinä viilatehdas, mylly ja pato. Vantaanlaaksossa on lukuisia arvokkaita historiallisia rakennuksia ja muita historiallisesti tärkeitä kohteita. Kulttuurihistoriallisia kohteita on keskittynyt myös Suuren Rantatien varrelle. Hämeenkylä (Tavastby) oli aikoinaan yksi nykyisen Vantaan alueen suurimmista maarekisterikylistä. C. L. Engel suunnitteli 1820-luvulla päärakennuksen Hämenkylän kartanolle, joka on nykyisin suojeltu ja toimii hotellina sekä kokous- ja juhlatilana.

Myyrmäen keskusta

Kehitteillä on korkeatasoinen ja elävä kaupunkikeskus kivijalkakauppoineen ja laadukkaine julkisine ulkotiloineen.

Kulttuuritalo Martinus

Konsertteja, tanssi- ja teatteriesityksiä, kokouksia ja seminaareja sekä muita monipuolisia tapahtumia viihtyisissä puitteissa.

Vantaan taidemuseo Artsi

Tuoretta nykytaidetta ilmiöineen kansainvälisellä otteella. Graffitia, katutaidetta ja performansseja. Aina vapaa pääsy!

Martinlaakso

Keskustan kehityssuunnitelmissa on urbaani virikkeellinen katuympäristö, uutta asuinrakentamista, liiketilaa, palveluita ja päiväkoti.

Myyrmäen jättigraffiti

Myyrmäen alueen palveluja

Ajankohtaista

Twitter