Aviapolis

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Aviapoliksen alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2018

Isonmännynpuisto, Ylästönpuisto ja Sutarsinpuisto

  • Yleissuunnitelman laatimisen tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen puistokäytäväverkoston luominen, uusien osa-alueiden ja toimintojen kehittäminen sekä puistoissa olevien erityisominaisuuksien esille tuominen.


Manttaali- ja Rälssipuisto

  • Puistosuunnitelmia päivitetään Aviapolis Urban Blocks ideakilpailun ja tulevan asemakaavoituksen perusteella.


Krakanpuisto

  • Krakanpuistoon suunnitellaan valaistus puuttuvalta osalta ja arvioidaan nykyisten valaisimien kunto.


Kirkonkylänkoski

  • Kosken suunnittelu käynnistetään esiselvityksen laatimisella, missä tarkastellaan mm. patorakenteen kuntoa, kalaportaan toimivuutta sekä eri kunnostusmenetelmien vaikutuksia virtaamiin, kalastoon, virkistyskäyttöön ja kaupunkikuvaan.

Lounaniitty puistokäytävän siirto

  • Vantaanlaaksossa sijaitsevan Lounaniityn viheralueeseen kuuluvan puistokäytävän siirtosuunnitelman laatiminen

Padisenpuisto

  • Ylästössä olevan Padisenpuiston suunnitellaan valaistava virkistysreitti, Suunnitelmat laaditaan kestävän viherrakentamisen mukaisia rakentamistapoja hyödyntäen sekä luonnonmukaista ilmettä tukien ja kehittäen.

Tammistonranta

  • Vantaan- ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman toteuttaminen. Melontalaiturin rakentaminen.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2018

Krakanpuiston koira-aitaus


Tuulensuunpuisto


Kartanonkosken liikuntapuisto

  • Liikuntapuiston jalkapallotekonurmi on vaihdettu ja kentän sivulle on tehty tekonurmipintaiset juoksusuorat.


Tilkunpelto

  • Tilkunpellon kautta rakennetaan uusi ulkoilureittiyhteys.


Tiiranpuisto

  • Aviapoliksen pohjoisen aseman Tiiranpuistoon on rakennettu kivetty aukio sekä rehevä puistoalue. Sinne on toteutettu oleskelupaikkoja, puu- ja pensasistutuksia, nurmialueita ja taideteoksia.

Silvolan ulkoilureitti

Ajankohtaista

Twitter