Aviapolis

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2020 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Aviapoliksen alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2020

Annefredin- ja Rälssipuisto

 • Puistosuunnitelmaa tehdään asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Backaksen kartanoa ympäröivät viheralueet

 • Backaksen alueen asemakaavoitukseen liittyen tehdään julkisen ulkotilan yleissuunnitelmaa alueelle, joka ulottuu etelässä Kartanonkosken liikuntapuistoon ja lännessä Krakanojan suojelualueeseen.

Isonmännynpuisto

 • Isonmännynpuiston leikkipaikkatoimintoja kehitetään. Puistoalueelle lisätään oleskelu ja istuskelupaikkoja. Alueella olevat niittyalueet kunnostetaan ja puistoon suunnitellaan puistokäytäväyhteydet Itäpellontielle, Suutarinkujalle ja Apotinpolulle.

Vanhapuisto

 • Uuden puistokäytäväyhteyden suunnittelu Vanhapuistosta Isonmännyntielle.

Ylästönranta

 • Alueella olevan Övitsbölen muinaismuistoalueen esille tuominen. Samalla selvitetään onko alueelle mahdollista toteuttaa koira-aitaus, pieni pysäköintipaikka ja kulkuyhteys Vantaanjoen varteen. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Vantaan museoviraston kanssa.

Sutarsinpuisto

 • Puistoon suunnitellaan uusi kulkuyhteys Itäpellontieltä Suutarinkujalle. Suunnittelussa otetaan huomioon alueella olevien luontoarvojen kuten avokallion ja kasvillisuuden säilyttäminen.

Niskalan silta ja reitistö

 • Uusien Vantaanjokea seuraavien ja ylittävien ulkoilureittiyhteyksien, Niskalan sillan ja siltaympäristön suunnittelu. Siltapaikan suunnittelu tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2020

Krakanpuisto

 • Krakanojan viheralueelle rakennetaan koira-aitaus, joka palvelee Tammiston ja Pakkalan asukkaita.
  Krakanpuiston valaistusta uusitaan.

Padisenpuisto

 • Ylästöntiehen ja Tolkinkylänpolkuun rajautuvan Padisenpuistoon toteutetaan puistokäytäväyhteydet, istutukset ja kalusteet.

Isonmännynpuiston hulevesialtaat

 • Ylästö 7:n ja Ylästö 8:n asemakaava-alueille rakennettavien katujen hulevesien käsittelemistä varten Isonmännynpuistoon toteutetaan kolme hulevesienviivytysallasta.

Ajankohtaista