Aviapolis

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Aviapoliksen alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2019

Backaksen kartanoa ympäröivät viheralueet

  • Backaksen alueen asemakaavoitukseen liittyen tehdään julkisen ulkotilan suunnitelma alueelle, joka ulottuu etelässä Kartanonkosken liikuntapuistoon ja lännessä Krakanojan suojelualueeseen. Suunnitelmassa tarkastellaan mm. alueen reitistöä ja avointen alueiden käyttömahdollisuuksia historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaassa ympäristössä.

Isonmännynpuisto ja Vanhapuisto

  • Yleissuunnitelman laatimisen tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen puistokäytäväverkoston luominen, uusien osa-alueiden ja toimintojen kehittäminen sekä puistoissa olevien erityisominaisuuksien esille tuominen.

Isonmännynpuisto hulevesialtaat

  • Ylästö 7:n ja Ylästö 8:n asemakaava-alueille rakennettavien katujen hulevesille suunnitellaan Isonmännynpuistoon kolme viivytysallasta. Hulevesialtaiden, niihin liittyvien rakenteiden ja ympäristön suunnittelu.

Manttaali- ja Rälssipuisto

  • Puistosuunnitelmia päivitetään Aviapolis Urban Blocks -ideakilpailun ja tulevan asemakaavoituksen perusteella.

Niskalan silta ja reitistö

  • Uuden ulkoilureittiyhteyden, Niskalan sillan ja siltaympäristön suunnittelu. Siltapaikan suunnittelu tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Padisenpuisto

  • Ylästöntiehen ja Tolkinkylänpolkuun rajautuvan Padisenpuiston toteutussuunnitelman laatiminen. Puistoalueelle suunnitellaan puistokäytäväyhteydet, istutukset ja kalusteet.

Vantaanjoen varsi/ Kartanonkoski-Ylästö

  • Suunnitellaan ulkoilureitti Kartanonkosken liikuntapuistosta Vantaanjoen vartta pitkin Pitkäkosken luonnonsuojelualueelle.

Ylästönranta ja Sutarsinpuisto

  • Yleissuunnitelman laatimisen tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen puistokäytäväverkoston luominen, uusien osa-alueiden ja toimintojen kehittäminen sekä puistoissa olevien erityisominaisuuksien esille tuominen.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2019

Krakanpuisto

Pitkäkosken reittisuunnitelma

  • Pitkäkosken luonnonsuojelualueen ympäristöarvojen turvaamiseksi alueelle toteutetaan luonnonsuojelualueen ohittava reitti- ja latuyhteys sähkölinjojen alle.

Tuulensuunpuisto

Ajankohtaista

Twitter