Kivistö

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Kivistön alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2018

Ruutulippu

  • Keimolanmäen Ruutulippu-puistoon suunnitellaan valaistut puistokäytävät ja korttelileikkipuisto.

Keimolan Isosuon reitit

  • Luonnonsuojelualueelle suunnitellaan esteetön pitkospuureitti, polkuyhteys ja pysäköintipaikka. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa.

Vehkala-Petikko reitti

  • Uuden yleiskaavan mukaisen latu-/ulkoilureittiyhteyden suunnittelu Myllymäenpuistosta tulevalta kehäradan alitukselta Petikon pääulkoilureitille.

Vantaanjoen varren ulkoilureitti

  • Vantaanjoen varteen laaditaan Vantaankosken ja Koivupään välille ulkoilureitin yleissuunnitelma.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2019

Lipunkantajanpuisto ja Timanttikiteenpuisto

Punakivenpuisto

Åbynranta, Lapinpuisto ja Luhtakeidas

  • Länsi-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelman toteuttaminen käynnistetään tekemällä peruskunnostusta varten maisemanhoitosuunnitelmat kolmella erityyppisellä umpeutuvalla niittyalueella.

Pikku-Keimolanpuisto

  • Uudelle asuinalueelle rakennetaan Lincolninaukioon liittyvä leikkialue. Puisto valmistuu vuonna 2019.

Ajankohtaista

Twitter