Korso - Koivukylä

Tällä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Korso - Koivukylä alueella.

Katujen suunnittelukohteita 2019

Laurintie välillä Kasperinpolku – Hanabölentie

 • Teknisen lautakunnan päätöksestä Laurintien katusuunnitelmaan on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden valituksen käsittelyaika on noin 1-2 vuotta. Laurintien kadun rakentamisen aloitusajankohtaa joudutaan siirtämään ja Laurintie budjetoidaan rakentamisohjelmaan alustavasti vuodelle 2019 . Tarkempi rakentamisen aloitusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tavitie ja Kisatie välillä Tavitie – Korson koulu

 • Tavitien kadun ja vesihuollon perusparannuksen suunnittelu on alkanut tammikuussa 2018. Vantaan kaupunki ja suunnittelukonsulttina toimiva Ramboll Finland Oy järjestävät suunnitteluhankkeesta asukastilaisuuden maanantaina 26.2. klo 17.30 – 19.00 Korson koululla (Kisatie 29). Asukastilaisuudessa esitellään hanketta sekä asukkailla on mahdollista antaa suunnittelijoille lähtötietoja ja mielipiteitä suunnitteluun.
 • Suunnitteluhankkeelle on perustettu sähköpostitiedotusryhmä, johon voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostiosoitteensa Inna Ampujalle (inna.ampuja (at) ramboll.fi). Tiedotteita hankkeesta lähetetään noin 1-2 krt/kk.
 • Vantaan kaupungin yhteyshenkilön yhteystiedot ovat muuttuneet 6.2.2018 alkaen. Uudet yhteystiedot ovat Mariika Lehto (mariika.lehto (at) vantaa.fi), p. 040 867 6306.

Vierumäentie

 • Maanmittauslaitoksella on työn alla kiinteistötoimitus Vierumäentien alueella, jossa selvitetään katualueen ja tontin väliset tarkat rajat. Työ on kestänyt arvioitua kauemmin, joten Vantaan kaupungin konsultilla teettämää kadun suunnittelua ei pystytä tekemään aikaisemmin tiedotetussa aikataulussa. Arvioimme, että katualueen rajat saadaan vahvistettua kevään/kesän 2018 aikana, jonka jälkeen jatketaan kadun suunnittelua. Alkuvuoteen 2018 ilmoitettu asukastilaisuus siirretään pidettäväksi myöhempään ajankohtaan, josta tiedotetaan asukkaita kirjeitse sekä sähköpostitiedotuslistalla.
 • Vantaan kaupungin yhteyshenkilön yhteystiedot ovat muuttuneet 6.2.2018 alkaen. Uudet yhteystiedot ovat Mariika Lehto (mariika.lehto (at) vantaa.fi), p. 040 867 6306 .

Viher- ja liikunta-alueiden suunnittelukohteet 2019

Metsopuisto

 • Yleissuunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toimintatar-peiden selvittäminen sekä luonto- ja maisema-arvojen huomioiminen.

Korson asukaspuiston piha

 • Pihan kunnostaminen suunnitellaan yleissuunnitelman mukaisesti.

Simonkylän kuntorata

 • Laaditaan suunnitelma kävelyn ja hiihdon eriyttämiseksi omille reiteilleen Hiirilampien ja Ilolan ABC:n alikulun välillä sekä kuntoradan pohjoisen lenkin valaistuksen uusiminen.

Ilolan koira-aitaus

 • Asuinalueelle suunnitellaan viheralueohjelman mukainen uusi koira-aitaus.

Notkopuisto

 • Puiston kunnostaminen suunnitellaan

Kylmäojankorpi

 • Luonnonsuojelualueelle suunnitellaan reitistö. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa.

Ulrikanpuiston silta

 • Nykyisen sillan tilalle suunnitellaan uusi kunnossapitokaluston kestävä kevyenliikenteen silta.

Tussinkosken luonnonsuojelualue

 • Tussinkosken LUO-alueelle suunnitellaan ilmoitustauluja, jotka kertovat alueesta ja sen luontoarvoista. Hanke toteutetaan ympäristökeskuksen kanssa.

Kinesmanpuisto

 • Kinesmanpuistoon suunnitellaan valaistus puuttuvalta osalta. Samalla tarkistetaan nykyisten valaisimien kunto.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamiskohteet 2019

Ankkapuisto

 • Ankkapuiston yleissuunnitelman toteuttaminen jatkuu Rekolanojan Ankkalampien, oleskelualueiden, kasvillisuuden ja valaistuksen rakentamiselle. Puistoon rakennetaan myös ulkokuntoilupaikka.

Karppipuisto

 • Sipoontien alikäytävälle johtavan valaistun puistokäytävän rakentaminen käynnistetään.

Epinkoskenpuisto

Rautkallio

 • Leikkialue kunnostetaan. Leikkivälineitä, pintamateriaaleja ja valaistusta uusitaan ja aluetta rajataan osittain aitaamalla. Lisäksi puistoon tulee oleskelupaikkoja sekä kuntoiluvälineitä.

Havukoskenkenttä

 • Kentän paikoitusalueen peruskorjauksen suunnittelu ja rakentaminen. Pienkentän aidan rakentaminen alkaa syyskuussa 2018.

Kehtopuisto

Lipstikkapuisto ja Rekolanmetsä

Matarinkosken silta

 • Keravanjoen ylittävä virkistyskäytöön tarkoitetun sillan rakentaminen odottaa vesiluvan saamista. Kosken itäpuoleisten reittien rakentaminen käynnistetään.

Rekolankenttä

 • Rekolankentästä suunnitellaan nykyistä monipuolisempi liikuntapuisto. Leikkipaikka siirretään Joukontien varrelta kentän läntiselle puolelle ja sen leikkivälineet sekä kalusteet uusitaan.

Ajankohtaista

Twitter