Korso - Koivukylä

Tällä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Korso - Koivukylä alueella.

Katujen suunnittelukohteita 2019

Laurintie välillä Kasperinpolku – Hanabölentie

 • Teknisen lautakunnan päätöksestä Laurintien katusuunnitelmaan on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden valituksen käsittelyaika on noin 1-2 vuotta. Laurintien kadun rakentamisen aloitusajankohtaa joudutaan siirtämään ja Laurintie budjetoidaan rakentamisohjelmaan alustavasti vuodelle 2019 . Tarkempi rakentamisen aloitusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tavitie ja Kisatie välillä Tavitie – Korson koulu

 • Tavitien kadun ja vesihuollon perusparannuksen suunnittelu on alkanut tammikuussa 2018. Vantaan kaupunki ja suunnittelukonsulttina toimiva Ramboll Finland Oy järjestävät suunnitteluhankkeesta asukastilaisuuden maanantaina 26.2. klo 17.30 – 19.00 Korson koululla (Kisatie 29). Asukastilaisuudessa esitellään hanketta sekä asukkailla on mahdollista antaa suunnittelijoille lähtötietoja ja mielipiteitä suunnitteluun.
 • Suunnitteluhankkeelle on perustettu sähköpostitiedotusryhmä, johon voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostiosoitteensa Inna Ampujalle (inna.ampuja (at) ramboll.fi). Tiedotteita hankkeesta lähetetään noin 1-2 krt/kk.
 • Vantaan kaupungin yhteyshenkilön yhteystiedot ovat muuttuneet 6.2.2018 alkaen. Uudet yhteystiedot ovat Mariika Lehto (mariika.lehto (at) vantaa.fi), p. 040 867 6306.

Vierumäentie

 • Maanmittauslaitoksella on työn alla kiinteistötoimitus Vierumäentien alueella, jossa selvitetään katualueen ja tontin väliset tarkat rajat. Työ on kestänyt arvioitua kauemmin, joten Vantaan kaupungin konsultilla teettämää kadun suunnittelua ei pystytä tekemään aikaisemmin tiedotetussa aikataulussa. Arvioimme, että katualueen rajat saadaan vahvistettua kevään/kesän 2018 aikana, jonka jälkeen jatketaan kadun suunnittelua. Alkuvuoteen 2018 ilmoitettu asukastilaisuus siirretään pidettäväksi myöhempään ajankohtaan, josta tiedotetaan asukkaita kirjeitse sekä sähköpostitiedotuslistalla.
 • Vantaan kaupungin yhteyshenkilön yhteystiedot ovat muuttuneet 6.2.2018 alkaen. Uudet yhteystiedot ovat Mariika Lehto (mariika.lehto (at) vantaa.fi), p. 040 867 6306 .

Viher- ja liikunta-alueiden suunnittelukohteet 2019

Korso:

Nikinmäen rantareitti ja koira-aitaus

 • Selvitetään koirapuiston ja ulkoilureitin sijoittamista Keravanjoen varteen.

Ristiraja

 • Leikkipuiston pintamateriaaleja, leikkivälineitä ja valaistusta uusitaan. Toimintoja lisätään eri käyttäjäryhmät huomioiden. Suunnittelussa tarkastellaan myös nykyisen pysäköintialueen uudelleenjäsentelyä.

Tussinkosken ritistö

 • Luonnonsuojelualueelle suunnitellaan ilmoitustauluja, jotka kertovat alueesta ja sen luontoarvoista. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa.

Koivukylä:

Ilolan koira-aitaus

 • Asuinalueelle suunnitellaan viheralueohjelman mukainen uusi koira-aitaus.

Kylmäkorpi

 • Luonnonsuojelualueelle suunnitellaan reitistö yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa.

Notkopuisto

 • Puistokenttä kunnostetaan ja laajennetaan sekä rajataan aitaamalla.

Ulrikanpuiston silta

 • Nykyisen sillan tilalle suunnitellaan uusi kunnossapitokaluston kestävä kevyenliikenteen silta. Sillasta laaditaan rakentamissuunnitelmat.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamiskohteet 2019

Korso:

Ankkapuisto

 • Ankkapuiston rakentaminen jatkuu lampien ympäröivien alueiden viimeistelytöillä.

Karppipuisto

 • Ankkapuiston rakentaminen jatkuu lampien ympäröivien alueiden viimeistelytöillä.

Koivukylä:

Epinkoskenpuisto

Havukoskenkenttä

 • Kentän paikoitusalueen peruskorjauksen suunnittelu ja rakentaminen.

Kehtopuisto

Lipstikkapuisto ja Rekolanmetsä

Rekolanliikuntapuisto ja leikkipaikka

 • Rakentaminen jatkuu.

Ajankohtaista

Twitter