Tikkurila

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Tikkurilan alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2019

Koivuhaan arboretum

 • Arboretumiin laaditaan puistosuunnitelma, joka sisältää eteläosan laajentamisen ja pohjoisosan uudistamisen.

Tikkurilan keskuspuiston silta

Tikkurilan keskustapuisto

 • Tikkurilan kaavarungon mukaisesti laaditaan yleissuunnitelma Kirjastopuiston jatkumisesta pohjoiseen.

Satomäenranta ja Karhunranta

 • Puistosuunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toiminta-arpeiden selvittäminen sekä luonto-, historia- ja maisema-arvojen huomioiminen.

Tutkijanpelto ja Assistentinpuisto

 • Puistosuunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toimintatarpeiden selvittäminen sekä luonto-, historia- ja maisema-arvojen huomioiminen.

Malminiitynpuisto

 • Malminiitynpuistoon suunnitellaan valaistus puuttuvalta osalta. Samalla tarkistetaan nykyisten valaisimien kunto.

Malminiityn koira-aitaus

 • Koira-aitauksen aita uusitaan kokonaan ja sisääntuloihin rakennetaan eteishäkit. Huonokuntoiset kalusteet uusitaan ja puistopenkkejä lisätään. Myös alueen valaistus uusitaan.

Malmimäki

Kievarinpuisto

 • Tikkurilantien ja Kanervantien varteen suunnitellaan kapea, mutta kasvillisuudeltaan monimuotoinen puisto, joka toimii osana seudullista ulkoilureittiyhteyttä.

Hanabölen sillat ja reittiyhteydet

 • Hanabölen jokilaakson ympäristöön tehdään ulkoilureittien ja siltojen yleissuunnitelma. Reitistö toimii osana seudullista ulkoilureittiyhteyttä.

Vernissanranta, Väritehtaanranta ja Vernissasilta

 • Padon purkamisen tuloksena nykyinen vedenpinta laskee ja uutta maata vapautuu virkistyskäyttöön. Luonnontilaisen kaltaisena virtaava koski kallioineen ja uusine leveineen rantoineen muodostaa uuden,
  viihtyisän oleskelualueen. Molemmille puolille rantaa linjataan uudet rantareitit ja sijoitetaan oleskelupaikkoja veden äärelle. Vernissan terasseilta avataan suora yhteys uudelle rantareitille. Väritehtaanrannan lampi
  kunnostetaan ja sen ympäristöön lisätään oleskelupaikkoja ja opetuspuro. Jokivarren puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon.
 • Aloitustiedote Vernissanranta, Väritehtaanranta ja Vernissasilta

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2019

Koivuhaan lammasaitaus

 • Koivuhaan nykyisen aitauksen eteläpuolelle on rakennettu väliaikainen lammasaitaus. Nykyisen laitumen tulee olla poissa käytöstä noin viiden vuoden välein, jolloin ennaltaehkäistään mahdollisten eläintautien tarttuminen sekä elvytetään varsinaisen laitumen kasvukuntoa.

Kielotien kevyenliikenteen sillan alitus ja Viertolanranta

 • Siltarakenteen ja siihen liittyvän käytävän vihertyöt viimeistellään.

Tikkurilan jokiranta ja Tikkurilankoski

Kanervannummi

 • Kanervannummen kuntoradan ja Suomi 100-metsän rakentaminen jatkuu.

Haarikkopuisto

 • Leikkipaikan vanha aita on korvattu kolmilankaverkkoaidalla ja alueen välineitä, kalusteita ja valaistusta on uusittu. Kunnostettu leikkipaikka on avattu 7.9.2018.

Sipulinvarsi

Ajankohtaista

Twitter