Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat esillä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalvelun tiloissa osoitteessa Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, 2. krs, Ratatie 11, 01300 Vantaa. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana myös internetissä.

Suunnitelmien esittelyyn nähtävilläoloaikana on varauduttu Vantaa-Infossa.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista.

Suunnitelmaehdotuksia nähtävillä

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 09.04.–24.04.2020 Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Ratatie 11 (Dixi), 2.krs, 01300 Vantaa. Suunnitelmat ovat tällöin myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Asiakaspalvelu > Nähtävillä olevat suunnitelmat


Katusuunnitelmat

Vapaala

Vapaalantie, suojatiesaareke Nuijatien liittymän länsipuolella

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
S-posti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnittelurakennusmestari
Samuli Asikainen, p. 040 867 6314
S-posti: samuli.asikainen(at)vantaa.fi

Rajakylä

Maratontie, Seivästien liittymä
Linja-autopysäkin V9501 perusparannus ja katoksen siirto

Maratontie, Rajakyläntien liittymä
Linja-autopysäkkien V9506 ja V9511 perusparannus

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
S-posti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Alueinsinööri
Jarmo Lagstedt, p. 050 302 7640
S-posti: jarmo.lagstedt(at)vantaa.fi

Suunnitteluassistentti
Martti Rautiainen, p. 050 302 7692
S-posti: martti.rautiainen(at)vantaa.fi


Muistutukset on toimitettava viimeistään 24.04.2020 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella: Tekninen lautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostiosoitteeseen: Kirjaamo(at)vantaa.fi

Vantaalla 01.04.2020


Vantaan kaupunki

Kadut ja puistot palvelualue


Kaupungininsinööri

Henry Westlin

Suunnittelupäällikkö

Markus Holm

Linkit ja liitteet:

HUOM.: PDF-tiedostot avautuvat Firefox-selaimella uuteen ikkunaan, mutta Chrome-selaimella samaan ikkunaan. Takaisin "Nähtävillä olevat katusuunnitelmat" -sivulle pääset peruuttamalla selaimen nuolinäppäimellä, älä sulje oikean yläkulman rastista.

Vapaala

Vapaalantie katusuunnitelma

Vapaalantie katusuunnitelman selostus

Rajakylä

Maratontie, pysäkki V9501, katusuunnitelma

Maratontie, pysäkki V9501, katusuunnitelman selostus

Maratontie, pysäkit V9506 ja V9511, katusuunnitelma

Maratontie, pysäkit V9506 ja V9511, katusuunnitelman selostus

Ajankohtaista

Twitter