Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat esillä ´Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö´ -asiakaspalvelun tiloissa osoitteessa Kielotie 13, 1. krs. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana myös internetissä.

Suunnitelmien esittelyyn nähtävilläoloaikana on varauduttu Kielotie 13:ssa, jossa esittelijöinä toimivat suunnitelman laadinnassa mukana olleet asiantuntijat.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista.

PUISTO- JA KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ


Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 9.5. – 22.5.2019 . Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan Asiakaspalvelussa, Kielotie 13, Tikkurila, katutaso. Suunnitelmat ovat tällöin myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Asiakaspalvelu > Nähtävillä olevat suunnitelmat


KATUSUUNNITELMAT

KIVISTÖ

Laavapolku
Laavatie
Kellotorninpolku
Killanmetsänpolku
Sakastipolku

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Alueinsinööri
Mikko Kettunen, p. 050 312 4442
Sähköposti: mikko.kettunen(at)vantaa.fi


TIKKURILA

Esikkopolku välillä Lummetie - Esikkotie
Veturipolku


Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnitteluinsinööri
Mikko Takkinen, p. 040 723 3981
Sähköposti: mikko.takkinen(at)vantaa.fi


LÄNSIMÄKI

Vuontiskero
Pallastunturintien jalankulku- ja polkupyörätie


Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Alueinsinööri
Mariika Lehto, p. 040 867 6306
Sähköposti: mariika.lehto(at)vantaa.fiMuistutukset on toimitettava viimeistään 22.5.2019 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella:
Tekninen lautakunta, KIRJAAMO, Asematie 7, 01300 Vantaa tai sähköpostiosoitteeseen: Kirjaamo (at) vantaa.fi

Vantaalla 30.4.2019


Vantaan kaupunki

Kuntatekniikan keskus


Kaupungininsinööri

Henry Westlin


Suunnittelupäällikkö

Markus HolmAjankohtaista

Twitter