Nähtävillä olleet suunnitelmat

Täältä löytyvät kuluvan ja edellisen vuoden aikana nähtävillä olleet katusuunnitelmaehdotukset sekä viher- ja liikunta-alueiden yleissuunnitelmaehdotukset:

2018

2017

2016

HUOM.: PDF-kuvatiedosto avautuu Firefoxilla uuteen ikkunaan, mutta Chromella samaan ikkunaan. Takaisin tälle sivulle pääset selaimen nuolinäppäimellä.

2018

Katusuunnitelmaehdotukset

Kuulutusajat:

08.11. – 21.11.2018

04.10. – 17.10.2018

30.08. – 12.09.2018 (Ei nähtävillä olleita.)

09.08. – 22.08.2018

09.05. – 23.05.2018

12.04. – 25.04.2018

22.03. – 04.04.2018

15.02. – 28.02.2018

18.01. – 31.01.2018 (Ei nähtävillä olleita.)

Tiesuunnitelmaehdotukset

7.2. - 9.3.2018

Vesihuollon suunnitelmaehdotuksia nähtävillä

23.08. - 21.09.2018

Kuulutusaika 04.10. - 17.10.2018

KATUSUUNNITELMA

HAKUNILA

Raudikkokuja katusuunnitelma

Raudikkokuja katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 23.08. - 21.09.2018

VESIHUOLLON SUUNNITELMAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen, 2. kierros

Kunnan vastuulla on hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu alueellaan eli kunta tekee alustavan arvioinnin hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä ja mahdollisesti nimeää merkittävät hulevesitulvariskialueet (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 ja sitä täydentävä asetus 659/2010). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) vastaavat vesistö- ja meritulvariskien hallinnasta ja kiinteistönomistajat oman kiinteistönsä tulviin varautumisesta.

Ensimmäinen hulevesitulvariskien alustava arviointi tehtiin suunnittelukierroksella vuosina 2011-2012.Tulvariskilain (620/2010, 20 §) mukaan tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Toisella kierroksella vuonna 2018 kunnat tarkistavat olemassa olevat alustavat arvioinnit ja tarvittaessa päivittävät ne uuden tiedon perusteella. Ehdotus tulvariskialueiden nimeämisestä tai nimeämättä jättämisestä tulee asettaa julkisesti nähtäville ja tiedottaa asiasta. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa.

Ensimmäisellä arviointikierroksella Vantaalta ei tunnistettu merkittäviä hulevesitulvariskialueita. Nyt tehdyn päivityksen yhteydessä vuoden 2012 arviointia on tarkistettu uuden käytettävissä olevan materiaalin perusteella. Aiempien aineistojen lisäksi käytössä on ollut asukkaille syksyllä 2017 tehty hulevesitulvapaikkakysely, Suomen ympäristökeskuksen laatimat alustavat hulevesitulvakartat ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilastotietoa tapahtuneista hulevesitulvahälytyksistä. Yhteistyötä tarkistuksen aikana on tehty maankäytön suunnittelun, Vantaan ympäristökeskuksen, pelastustoimen sekä HSY:n vesihuollon kanssa. Tarkistuksessa ei havaittu edelleenkään Vantaalla alueita, jotka olisi syytä nimetä merkittäviksi hulevesitulvariskialueiksi. Tarkistuksessa tunnistettiin alueita, joilla hulevesitulvia tapahtuu, mutta niiden merkittävyys on pieni.

Tekninen lautakunta päätti 21.8.2018 asettaa yleisesti nähtäville hulevesiriskien alustavan arvioinnin. Ehdotuksen nähtävillä oloajan jälkeen tekninen lautakunta päättää asiasta kuntalaisten ja osallisten mielipiteiden ja lausuntojen perusteella.

Ehdotus hulevesitulvariskien alustavaksi arvioinniksi on nähtävillä Tikkurilan, Korson ja Myyrmäen Vantaa-infoissa sekä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Kielotie 13:ssa, ajalla 23.8. – 21.9.2018.

Ehdotukseen voi tutustua myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Asiakaspalvelu > Nähtävillä olevat suunnitelmat

Toiminta-aluetta koskevat mielipiteet ja huomautukset on toimitettava nähtävilläoloajan päättymiseen mennessä osoitteella:
Vantaan kaupunki, kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa tai kirjaamo (at) vantaa.fi

Liitteet:

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Vantaalla, alustavan arvioinnin 2. kierros 2018

Kuulutus/ hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen, 2. kierros

Takaisin ylös

Kuulutusaika 09.08.-22.8.2018

KATUSUUNNITELMAT

VEROMIES

Äyritie, jalkakäytävä ja pyörätie välillä Perintötie - Rälssitie, katusuunnitelma

Äyritie, jalkakäytävä ja pyörätie välillä Perintötie - Rälssitie, katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 09.05. – 23.05.2018

KATUSUUNNITELMAT

MYYRMÄKI

Uomapolku katusuunnitelma

Uomapolku katusuunnitelmaselostus

TAMMISTO

Tammistonkatu Pysäkki V5015 katusuunnitelma

Tammistonkatu Pysäkki V5015 katusuunnitelmaselostus

JOKINIEMI

Valkoisenlähteentie Pysäkit V6227 ja V6231 katusuunnitelma

Valkoisenlähteentie Pysäkit V6227 ja V6231 katusuunnitelmaselostus

ILOLA

Alppitie katusuunnitelma

Alppitie katusuunnitelmaselostus

Altaintie katusuunnitelma

Altaintie katusuunnitelmaselostus

Altainpolku katusuunnitelma

Altainpolku katusuunnitelmaselostus

HAVUKOSKI

Kiulukuja katusuunnitelma

Kiulukuja katusuunnitelmaselostus

KORSO

Tavitie ja Kisatie katusuunnitelmat yhdistelmäkartta

Kisatie katusuunnitelma

Kisatie katusuunnitelmaselostus

Tavitie välillä Lehmustontie - Kisatie katusuunnitelma

Tavitie välillä Kisatie - Harjalinnuntie katusuunnitelma

Tavitie välillä Harjalinnuntie - Urpiaisentie katusuunnitelma

Tavitie katusuunnitelmaselostus

PUISTOSUUNNITELMAT

KIVISTÖ

Punakivenpuisto perusparannussuunnitelma

Punakivenpuisto perusparannussuunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 12.04. – 25.04.2018

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

ASKISTO

Uudenkylänkujan kääntöpaikka, katusuunnitelma

Uudenkylänkujan kääntöpaikka, katusuunnitelmaselostus

KIVISTÖ

Kvartsiraitti, katusuunnitelma

Kvartsiraitti, katusuunnitelmaselostus

KOIVUHAKA

Rapsitie, katusuunnitelma

Rapsitie, katusuunnitelmaselostus

Rapsikuja, katusuunnitelma

Rapsikuja, katusuunnitelmaselostus

NIKINMÄKI

Perhotie, katusuunnitelma

Perhotie, katusuunnitelmaselostus

Sinisiiventie, katusuunnitelma

Sinisiiventie, katusuunnitelmaselostus


LIIKUNTA-ALUESUUNNITELMAEHDOTUKSET

REKOLA


Rekolan liikuntapuisto, liikunta-aluesuunnitelma

Rekolan liikuntapuisto, aluepoikkileikkaukset

Rekolan liikuntapuisto, suunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 22.03. – 04.04.2018

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

MYYRMÄKI

Myyrmäen keskusta katusuunnitelmien koostepiirustus ja poikkileikkaukset

Myyrmäen keskusta katusuunnitelmien kooste poikkileikkauksia 2

Iskospolku katusuunnitelma

Iskospolku katusuunnitelman selostus

Liesikuja katusuunnitelma

Liesikuja katusuunnitelman selostus

Kinorinne katusuunnitelma

Kinorinne katusuunnitelman selostus

Artsinpolku katusuunnitelma

Artsinpolku katusuunnitelman selostus

Ruukkupolku katusuunnitelma

Ruukkupolku katusuunnitelman selostus

Paalutori katusuunnitelma

Paalutori katusuunnitelman selostus

Myyrmäenraitti katusuunnitelma

Myyrmäenraitti katusuunnitelman selostus

Iskostie katusuunnitelma

Iskostie katusuunnitelman selostus

Ruukkutori katusuunnitelma

Ruukkutori katusuunnitelman selostus

ASOLA

Leppätie katusuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaus

Leppätie katusuunnitelman selostusPUISTOSUUNNITELMAEHDOTUKSET

MYYRMÄKI

Myyrmäki Paalukylänpuisto Puistosuunnitelma

Paalukylänpuisto Puistosuunnitelmaselostus

Myyrmäki Paalukylänpuisto Hoitoluokkakartta

METSOLA, JOKIVARSI

Metsola-Jokivarsi Puistosuunnitelma Asemapiirustus

Metsola-Jokivarsi Puistosuunnitelmaselostus

Metsola-Jokivarsi Puistosuunnitelma Hoitoluokkakartta

Takaisin ylös

Kuulutusaika 07.02. – 09.03.2018

TIESUUNNITELMAEHDOTUKSET

2.1T Yleiskartta

3T-1 Suunnitelmakartta

Takaisin ylös

Kuulutusaika 15.02. – 28.02.2018

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

KAIVOKSELA

Kaivostie Kaltevankuja Katusuunnitelmien koostepiirustus

Kaivostie Katusuunnitelma

Kaivostie Katusuunnitelman selostus

Kaltevankuja Katusuunnitelma

Kaltevankuja Katusuunnitelman selostus

YLÄSTÖ

Ylästö Katusuunnitelmien koostepiirustus

Apotinpolku Katusuunnitelma

Apotinpolku Katusuunnitelman selostus

Isonmännyntie Katusuunnitelma

Isonmännyntie Katusuunnitelman selostus

Isonmännynkuja Katusuunnitelma

Isonmännynkuja Katusuunnitelman selostus

Klemetinvierto Katusuunnitelma

Klemetinvierto Katusuunnitelman selostus

Lohestajantie Katusuunnitelma

Lohestajantie Katusuunnitelman selostus

Padisentie Katusuunnitelma

Padisentie Katusuunnitelman selostus

Tolkinkyläntie Katusuunnitelma

Tolkinkyläntie Katusuunnitelman selostus

Tolkinkylänkuja Katusuunnitelma

Tolkinkylänkuja Katusuunnitelman selostus

OJANKO

Pitkäsuonkuja Katusuunnitelma

Pitkäsuonkuja Katusuunnitelman selostus

METSOLA

Hyljekuja Katusuunnitelma

Hyljekuja Katusuunnitelman selostus

Norppakuja Katusuunnitelma

Norppakuja Katusuunnitelman selostusPUISTOSUUNNITELMAEHDOTUKSET

TIKKURILA

Tikkurilan Jokirannan Åvikin alue Puistosauunnitelma

Tikkurilan Jokirannan Åvikin alue Puistosauunnitelmaselostus

KORSO

Metsopuisto ja Metsopuistikko Asemapiirros

Metsopuiston ja Metsopuistikon suunnitelmaselostus

Metsopuisto ja Metsopuistikko Kunnostettava silta S1

Metsopuisto Uusi silta S2

Metsopuisto ja Metsopuistikko Puistosuunn. asemapiirustus pohjoinen

Metsopuisto ja Metsopuistikko Puistosuunn. asemapiirustus etelä

Metsopuisto ja Metsopuistikko Pituusleikkaus Reitti 1

Metsopuisto ja Metsopuistikko Pituusleikkaus Reitti 2

Metsopuisto ja Metsopuistikko Pituusleikkaus Reitti 3

Metsopuisto ja Metsopuistikko Puistosuunnitelma poikkileikkaukset

Takaisin ylös

HUOM.: PDF-kuvatiedosto avautuu Firefoxilla uuteen ikkunaan, mutta Chromella samaan ikkunaan. Takaisin tälle sivulle pääset selaimen nuolinäppäimellä.

2017

Katusuunnitelmaehdotukset

Kuulutusajat:

16.11. - 29.11.2017

19.10. - 1.11.2017

7.9. - 20.9.2017

11.8. - 23.8.2017

11.5. - 24.5.2017

20.4. - 3.5.2017

16.3. - 29.3.2017

16.2. - 1.3.2017

19.1. - 1.2.2017

Tiesuunnitelmat

23.8. - 22.9.2017

Vesihuolto

17.10. - 3.11.2017

Kuulutusaika 16.11. - 29.11.2017

VIHER- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN YLEISSUUNNITELMAT

Kivistön suuralueen metsäsuunnitelma:
- Suunnitelmaselostus Kivistö
- Kuvioluettelo Kivistö
- Kivistö kuviokartta 1 pohjoisosa
- Kivistö kuviokartta 2 pohjoisosa
- Kivistö kuviokartta 3 itäosa
- Kivistö kuviokartta 4 länsiosa
- Kivistö kuviokartta 5 keskiosa
- Kivistö kuviokartta 6 eteläosa
- Kivistö kuviokartta 7 eteläosa

Hakunilan suuralueen metsäsuunnitelma:

- Suunnitelmaselostus Hakunila
- Kuvioluettelo Hakunila
- Hakunila kuviokartta 1 pohjoisosa
- Hakunila kuviokartta 2 keskiosa
- Hakunila kuviokartta 3 eteläosa
- Hakunila kuviokartta 4 itäosa

ULKOILUREITTIEN YLEISSUUNNITELMAT

Ulkoilureitin yleissuunnitelma välillä Hakunilan urheilupuisto - Sipoonkorven kansallispuisto

- Suunnitelmaselosta
- Suunnitelmakartta
- Pituusleikkaus, reitti 1
- Pituusleikkaus, reitti 2

Takaisin ylös

Kuulutusaika 17.10. - 3.11.2017

VANTAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TARKISTUS

Kuulutus

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma liitteineen (35 Mt)

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma, selostus

Liite 1. Toiminta-alueiden ulkopuolisten kohteiden ja toiminta-alueiden erityiskohteiden nykytila

Liite 2. Vesihuollon kehittämissuunnitelmakartta 2017-2026 (10 Mt)

Liite 3. Karttamerkintöjen selitykset

Liite 4. Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnin periaatteet

Liite 5. Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnissa analysoidut alueet (kartta 9,5 Mt)

Liite 6. Ympäristönsuojelullisiin syihin perustuvat erityiskohteet Vantaalla (kartta 12 Mt)

Liite 7. Terveydensuojelullisiin syihin perustuvat erityiskohteet Vantaalla (kartta 10 Mt)

Liite 8. Vesiosuuskuntia, -yhtiöitä ja -yhtymiä koskevat kehittämistoimenpiteet

Takaisin ylös

Kuulutusaika 19.10. - 1.11.2017

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

REKOLA

Laurintie välillä Kasperinpolku – Rekolantie, katusuunnitelma

Laurintie välillä Rekolantie – Eevantie, katusuunnitelma

Laurintie välillä Eevantie – Laurantie, katusuunnitelma

Laurintie välillä Laurantie – Hanabölentie, katusuunnitelma

Laurintie välillä Kasperinpolku – Hanabölentie, katusuunnitelman selostus

MATARI

Rekolantie skeittipuiston kohdalla, asemapiirustus

Rekolantie skeittipuiston kohdalla, katusuunnitelman selostus

KORSO

Urpiaisentie Kulomäentien rampin kohdalla, asemapiirustus

Urpiaisentie Kulomäentien rampin kohdalla, katusuunnitelman selostus

NIKINMÄKI

Perhotie välillä Paarmarinne-Sinisiiventie, katusuunnitelma

Perhotie välillä Paarmarinne-Sinisiiventie, katusuunnitelmaselostus

Sinisiiventie välillä Korennontie-Perhotie, katusuunnitelma

Sinisiiventie välillä Korennontie-Perhotie, katusuunnitelmaselostus

Takaisin ylös

TIESUUNNITELMAT 23.8. - 22.9.2017

Koivukylänväylän mt 1375 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Vanha Myllypolku - Lahdentie, tiesuunnitelma, Vantaa

Yleiskartta: Koivukylänväylä välillä Vanha Myllypolku - Lahdentie

3T-1 suunnitelmakartta: Koivukylänväylä

3T-2 suunnitelmakartta: Koivukylänväylä

3T-3 suunnitelmakartta: Koivukylänväylä

Takaisin ylös

Kuulutusaika 7.9. - 20.9.2017

PUISTOSUUNNITELMAEHDOTUKSET

MYYRMÄKI

Myyrmäen urheilupuiston liikunta-aluesuunnitelma ja Myyrmäenmetsän ja Naulapuiston puistosuunnitelmat 1:500

Myyrmäen urheilupuiston liikunta-aluesuunnitelma ja Myyrmäenmetsän ja Naulapuiston puistosuunnitelmat 1:1000

Myyrmäen urheilupuiston liikunta-aluesuunnitelma ja Myyrmäenmetsän ja Naulapuiston puistosuunnitelmat selostus

TIKKURILA

Tikkurilan Jokiranta, yleissuunnitelma 1:1000

Tikkurilan Jokiranta, yleissuunnitelma, radan länsipuoli

Tikkurilan Jokiranta, yleissuunitelma, radan itäpuoli

Tikkurilan Jokiranta, Vernissasilta siltasuunnitelma

Tikkurilan jokiranta, Silkkisilta siltasuunnitelma

Tikkurilan Jokirannan yleissuunnitelma raportti

Takaisin ylös

Kuulutusaika 11.8. - 23.8.2017

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

VEROMIES

Perintökuja katusuunnitelma

Perintökuja katusuunnitelman selostus

KOIVUHAKA

Peltolantie katusuunnitelma

Peltolantie katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 11.5. - 24.5.2017

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

MYYRMÄKI

Ruukkupiha, Ruukkukuja ja Liesikuja katusuunnitelmien koostepiirustus

Ruukkukuja ja Liesikuja katusuunnitelma

Ruukkukuja ja Liesikuja katusuunnitelman selostus

Ruukkupiha katusuunnitelma

Ruukkupiha katusuunnitelman selostus

VIINIKKALA

Suokallionkuja katusuunnitelma

Suokallionkuja katusuunnitelman selostus

PUISTOSUUNNITELMAEHDOTUKSET

OJANKO, HAKUNILA, SOTUNKI

Hakunilan urheilupuisto - Sipoonkorven kansallispuisto, ulkoilureitin yleissuunnitelma

Hakunila - Sipoonkorpi ulkoilureitin yleissuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 20.4. - 3.5.2017

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

MARTINLAAKSO

Laajavuorentie, katusuunnitelma

Laajavuorentie, katusuunnitelman selostus

HAKKILA

Vanha Porvoontie, katusuunnitelma

Vanha Porvoontie, katusuunnitelman selostus

Tikkurilantie välillä Hakintie - Kanervantie, katusuunnitelma

Tikkurilantie välillä Hakintie - Kanervantie, katusuunnitelman selostus

PUISTOSUUNNITELMAEHDOTUKSET

VIINIKKALA

Vasamapuisto, puistosuunnitelma (11.1 Mb)

Vasamapuisto, puistosuunnitelma leikkaukset

Vasamapuisto, puistosuunnitelma julkisivut

Vasamapuisto, puistosuunnitelman selostus

Kuulutusaika 16.3. - 29.3.2017

KATUSUUNNITELMAT

VEROMIES

Tikkurilantie, jalkakäytävä väl. Rälssitie-Manttaalitie - Asemapiirustus

Tikkurilantie, jalkakäytävä väl. Rälssitie-Manttaalitie - Katusuunnitelman selostus

VIERTOLA

Hernetie katusuunnitelma

Hernetie katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 16.2. - 1.3.2017

KATUSUUNNITELMAT

HIEKKAHARJU

Tarhurintie asemapiirustus

Tarhurintie katusuunnitelman selostus

HAKKILA

Kanervantie katusuunnitelma

Kanervantie katusuunnitelman selostus

ILOLA

Epinkoskentie katusuunnitelma

Epinkoskentie katusuunnitelman selostus

VAARALA

Hakunilantie V9808-V9309 katusuunnitelma

Hakunilantie V9808-V9309 katusuunnitelman selostus

Kuulutusaika 19.1. - 1.2.2017

VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUE NÄHTÄVILLÄ

Kuulutus

Toiminta-alueen sanallinen määrittely

Toiminta-alueen 2017 kartta

Toiminta-aluemuutokset 2017-2019 (alustava kartta tiedoksi)

Takaisin ylös

2016

Katusuunnitelmaehdotukset

Kuulutusajat:

10.11. - 23.11.2016

6.10. - 19.10.2016

8.9. - 21.9.2016

11.8. - 24.8.2016

12.5. - 25.5.2016

7.4. - 20.4.2016

10.3. - 23.3.2016

3.2. - 26.2.2016

11.2. - 24.2.2016

21.1. - 3.2.2016

HUOM.: PDF-kuvatiedosto avautuu samaan ikkunaan. Takaisin tälle sivulle pääset selaimen nuolinäppäimellä.

Kuulutusaika 10.11. - 23.11.2016

KATUSUUNNITELMAT:

MYYRMÄKI

Kuulutusaika 6.10. - 19.10.2016

KATUSUUNNITELMAT:

ASKISTO
VIERTOLA
ILOLA
.
VIHER- JA URHEILUALUEIDEN YLEISSUUNNITELMAEHDOTUKSIA:
KEIMOLA
TIKKURILA

Kuulutusaika 8.9. - 21.9.2016

KATUSUUNNITELMAT:

KEIMOLA
Keimolanmäki katusuunnitelmien koostepiirustus
Ajolenkki välillä Keimolanmäenpuisto - Ruutulipunkuja katusuunnitelma
Ajolenkki välillä Ruutulipunkuja - Varikkokaarre katusuunnitelma
Ajolenkki välillä Varikkokaarre - Keimolanmäentie katusuunnitelma
Ajolenkki välillä Keimolanmäenpuisto - Keimolanmäentie katusuunnitelman selostus
Keimolanmäentie välillä Keimolankaarre - Ajolenkki katusuunnitelma
Keimolanmäentie välillä Keimolankaarre - Ajolenkki katusuunnitelman selostus
Ruutulipunkuja katusuunnitelma
Ruutulipunkuja katusuunnitelman selostus
Varikkokaarre ja Varikkopolku katusuunnitelma
Varikkokaarre ja Varikkopolku katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 11.8. - 24.8.2016

KATUSUUNNITELMAT:

PIISPANKYLÄ
KIVISTÖ / PIISPANKYLÄ
VEROMIES / LENTOKENTTÄ
ITÄ-HAKKILA

Kuulutusaika 12.5. - 25.5.2016

KATUSUUNNITELMAT:

MARTINLAAKSO
VIERTOLA

Kaislatie kavennukset, katusuunnitelma

REKOLA
LÄNSIMÄKI

Kuulutusaika 7.4. - 20.4.2016

KATUSUUNNITELMAT:

YLÄSTÖ

Kuukusentie katusuunnitelma

Kuukusentie katusuunnitelman selostus

Kuukusentien LP-alue katusuunnitelma

Kuukusentien LP-alue katusuunnitelman selostus

VEROMIES

Aviabulevardi katusuunnitelmien koostepiirustus

Aviakuja katusuunnitelma

Aviakuja katusuunnitelman selostus

Aviabulevardi Aviakujan kiertoliittymä katusuunnitelma

Aviabulevardi Aviakujan kiertoliittymä katusuunnitelman selostus

Karhumaenportti katusuunnitelma

Karhumäenportti katusuunnitelman selostus

Karhumäentie, Karhumäenportin liittymä katusuunnitelma

Karhumäentie, Karhumäenportin liittymä katusuunnitelman selostus

VIERTOLA

Klökarsintie katusuunnitelma

Klökarsintie katusuunnitelman selostus

TIKKURILA

Horsmakuja katusuunnitelma

Horsmakuja katusuunnitelman selostus

HAKKILA, KUNINKAALA

Tukkukaupankuja ja LP-Alue, Kyytitie koostepiirustus

Tukkukaupankuja ja LP-Alue katusuunnitelma

Tukkukaupankuja ja LP-Alue katusuunnitelman selostus

Kyytitie katusuunnitelma

Kyytitie katusuunnitelman selostus

Kanervikontie ja Kanervantie katusuunnitelmien koostepiirustus

Kanervikontie PLV 0-250 katusuunnitelma

Kanervikontie PLV 250-510 katusuunnitelma

Kanervikontie katusuunnitelman selostus

Kanervantie välillä Kanervantie 3 - Tikkurilantie katusuunnitelma

Kanervantie katusuunnitelman selostus

Kanervatien ylikulkusilta

Tikkurilantie, Kanervantien liittymä katusuunnitelma

Tikkurilantie, Kanervantien liittymä katusuunnitelman selostus

VAARALA

Lähdepuistontie katusuunnitelma

Lähdepuistontie katusuunnitelman selostus

PUISTOSUUSUUNNITELMAT:

HAKKILA

Kanervannummi puistosuunnitelma

Kievarinpuisto puistosuunnitelma

Kanervannummen ja Kievarinpuiston suunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 10.3. - 23.3.2016

KATUSUUNNITELMAT

HÄMEENKYLÄ

Santamäentie pysäkki V1299 asemapiirustus

Santamäentie pysäkki V1299 katusuunnitelman selostus

MARTINLAAKSO

Louhelantie pysäkki V1793 asemapiirustus

Louhelantie pysäkki V1793 katusuunnitelman selostus

KORSO

Kotkansiipi katusuunnitelma

Kotkansiipi katusuunnitelman selostus

Merikotkankuja katusuunnitelma

Merikotkankuja katusuunnitelman selostus

Merikotkankujan LP-alue katusuunnitelma

Merikotkankujan LP-alue katusuunnitelman selostus

Urpiaisentie katusuunnitelma

Urpiaisentie katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 3.2. - 26.2.2016

VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUE NÄHTÄVILLÄ

Kuulutus

Toiminta-aluekartta

Kuulutusaika 11.2. - 24.2.2016

KATUSUUNNITELMAT

MYYRMÄKI

Virtatie katusuunnitelma

Virtatie katusuunnitelman selostus

KEIMOLA

Keimolanmäki katusuunnitelmien ja puistosuunnitelman koostepiirustus

Lincolninaukio katusuunnitelma

Lincolninaukio katusuunnitelman selostus

Lincolninaukio valvontatorni pääpiirustus

Pikku-Keimolan puiston silta pääpiirustus

Pikku-Keimolanpolku katusuunnitelma

Pikku-Keimolanpolku katusuunnitelman selostus

VIERTOLA

Osmankäämintie katusuunnitelma

Osmankäämintie katusuunnitelman selostus

PUISTOSUUNNITELMAT

KEIMOLA

Pikku-Keimolan puisto asemapiirustus

Pikku-Keimolan puisto suunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 21.1. - 3.2.2016

KATUSUUNNITELMAT

KIVISTÖ

Sinisafiirinpolku katusuunnitelma

Sinisafiirinpolku katusuunnitelmaselostus

PAKKALA

Lentoasemantie, Keikarikujan liittymä katusuunnitelma

Lentoasemantie, Keikarikujan liittymä katusuunnitelman selostus

VEROMIES

Tikkurilantie katusuunnitelma

Tikkurilantie katusuunnitelmaselostus

LENTOKENTTÄ


Turbiinitien eteläosa katusuunnitelma

Turbiinitie katusuunnitelmaselostus

MATARI

Ullantie katusuunnitelma PLV 0-350

Takaisin ylös

Ajankohtaista

Twitter