Joukkoliikenne

Kuva kehäradan asemalta

Vantaalla on monipuolinen ja sujuva joukkoliikenne.

Vantaan joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL, jonka jäsenkuntia ovat Vantaan lisäksi Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo sekä vuoden 2018 alusta myös Tuusula ja Siuntio.

Vantaan kaupunki tukee joukkoliikennettä maksamalla HSL:lle joukkoliikenteen kuntaosuuksia joukkoliikenteen suunnittelusta ja hoidosta. Vantaa valvoo kuntalaisten etuja antamalla vuosittain lausunnon alueiden palvelutasotavoitteista kokonaisuutena, Vantaan määrärahoista sekä joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmista. Näistä kaikista suunnitelmista vastaa kuitenkin HSL. Myös lippulajeista, lipunhinnoista ja alennusryhmistä päättäminen kuuluu HSL:lle. Vantaan kaupunki antaa niistä lausunnon muiden kuntien tapaan.

Vantaan kaupunki huolehtii joukkoliikenteen reittikatujen, pysäkkien, bussiterminaalien ja kääntöpaikkojen kaavoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta lukuun ottamatta valtion teitä. Valtion teistä vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Ratojen osalta ratojen rakenteista vastaa Väylävirasto ja Vantaan kaupunki. Pääradan asemista vastaa Liikennevirasto ja Kehäradan asemista puolestaan Vantaan kaupungin tilakeskus.

Lisätietoa uusien pysäkkikatosten sijoittelusta löytyy usein kysytyistä kysymyksistä.

Runkolinja 570

Vantaalle on tulossa uusi itä-länsi -suuntainen runkoyhteys, kun nykyinen bussilinja 562 korvataan runkolinjalla 570. Runkolinjan aloitus on sidottu Itä-Vantaan uuteen bussivarikkoon, jonka on tarkoitus valmistua kesällä 2020. Linjan 570 reitti vastaa pitkälti linjan 562 reittiä, poikkeuksena Pakkalan ja Veromiehen alue, jossa kuljetaan Toistasavua pitkin Pakkalantien sijaan.

Kartta tulevan runkolinjan 570 reitistä

Runkolinjan 570 reitti sekä sen käyttöön jäävät pysäkit.

Runkolinjalla pyritään muuttamaan Mellunmäki – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis -välin bussiyhteyttä nopeammaksi ja luotettavammaksi. Muiden HSL-alueen runkolinjojen tapaan tämä toteutetaan jättämällä osa reitin varrella olevista pysäkeistä väliin. Lisäksi linjan 570 käyttöön jääviä pysäkkejä parannetaan ja sen reitillä olevia liikennevaloja kehitetään vuoden 2018 aikana. Lisätietoja löytyy täältä.

Tee kierros kehäradalla

Hyppää kyytiin ja koe tunnelmat kehäradan asemilla.

Ajankohtaista