Kävely ja pyöräily

Kävelyllä ja pyöräilyllä on suuri merkitys kaupungin kehittymiseen ja siellä viihtymiseen. Vantaan kaupunkirakennetta kehitettäessä parannetaan pyöräilyn olosuhteita, muun muassa rakennetaan lisää pyöräteitä ja pyörien pysäköintipaikkoja. Tavoitteena on nostaa pyöräilyn kulkumuoto-osuus Vantaalla 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Tuoretta tietoa pyöräilyn tämänhetkisestä kulkumuoto-osuudesta Vantaalla saadaan keväällä 2019 julkaistavasta HSL:n teettämästä liikkumistutkimuksesta.

Pyöräilystä ilmasto- ja terveyshyötyjä

Pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä saavutetaan monia hyötyjä. Kulkumuodot ovat päästöttömiä, mikä parantaa ilmanlaatua ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Vantaa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja yhtenä keinona tavoitteeseen pääsyssä on pyöräilyn edistäminen.

Pyöräily on hyvää liikuntaa, joten pyöräilyn lisääminen tuo myös merkittäviä terveyshyötyjä. Hyöty tuntuu myös kukkarossa, sillä on laskettu, että jos pyöräilyn kulkumuoto-osuus saadaan nousemaan yhdeksästä prosentista (tilanne vuonna 2012) 15 prosenttiin, saavutetaan vuosittain kahdeksan miljoonan euron terveyshyödyt.

Kaupunkipyörät saapuvat kesäkuussa

Vantaalla pääsee ajamaan kaupunkipyörillä 3. kesäkuuta alkaen. Kaupunkipyöriä tulee liikenteeseen 1000 kappaletta, ja asemapaikkoja noin 100.Asemia tulee keskusta- ja työpaikka-alueille Tikkurilan, Aviapoliksen, Myyrmäen, Kivistön ja Koivukylän suuralueilla, eli laajemmalle alueelle kuin alun perin suunniteltiin. Kaupunkipyöräkausi kestää 31.10. saakka.

Käyttäjäksi rekisteröidytään HSL:n kaupunkipyöräsivustolla, ja pyörien käyttöönotto ja palautus tapahtuu HSL:n matkakortin ja mobiilisovelluksen avulla. Pyörien käyttöoikeuden voi lunastaa koko kauden ajaksi, viikoksi tai päiväksi. Lisäksi mobiilisovelluksella on mahdollista maksaa myös yksittäisestä matkasta. Kuhunkin tuotteeseen sisältyy valitun kauden aikana rajaton määrä korkeintaan 30 minuutin mittaisia matkoja. Vantaan kaupunkipyörien käyttäjäksi rekisteröityminen tuodaan osaksi HSL:n kaupunkipyöräsivustoa myöhemmin keväällä.

Kyseessä on eri järjestelmä kuin Espoossa ja Helsingissä, eikä pyöriä voi käyttää ristiin näiden kahden järjestelmän välillä. Vantaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttö ei sisälly Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien kausimaksuun, vaan siitä maksetaan erillinen maksu.

Kaupunkipyörien asemaverkostosta, maksuista ja muista käytännön asioista tiedotetaan kevään aikana hyvissä ajoin ennen pyörien käyttöönottoa.

Joukkoliikenneasemilla liityntäpysäköintipaikkoja, Tikkurilan asemalla polkupyörien pysäköintihalli

Tikkurilan aseman eteläisessä alikulussa on pyöräilijöitä palveleva 160-paikkainen pyörien pysäköintihalli. Hallissa on kaksikerroksisia pyörätelineitä, joihin voi lukita pyörän rungostaan omalla lukolla. Pyöräilijöiden käytössä on myös ilmapumppu ja pyöränkorjausteline työkaluineen. Pysäköintihalliin pääsee joka päivä klo 5.00-23.00 näyttämällä HSL:n matkakorttia oven vieressä olevalle lukulaitteelle.

Lisäksi useiden joukkoliikenneasemien yhteydessä on liityntäpysäköintipaikkoja, joissa on erilliset pysäköintialueet pyörille.

Pyöräilyn laatukäytäviä ja baanoja

Pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa korkeatasoisia pyöräilyn reittejä eli baanoja. Laatukäytäviä mm. huolletaan talvisin erityisen hyvin.

Ensimmäinen pyöräilyn laatukäytävä on valmistunut Kivistöön. Vuonna 2019 valmistuu suunnitelmien mukaan laatukäytävä Tikkurilasta Korsoon ja vuonna 2010 Tikkurilasta Hakunilaan.

Vantaa palkitsee vuosittain vuoden vantaalaisen pyöräilijän

Vantaan kaupungin Poljin-työryhmä palkitsee vuosittain Vuoden vantaalaisen pyöräilijän. Palkittava voi olla yksityishenkilö tai yhteisö. Esimerkillisyys pyörällä liikkujana voi syntyä vaikkapa vakituisesta työ- tai koulumatkan pyöräilystä. Muita ansioita voivat olla esimerkiksi pyöräilyn edistäminen lähipiirissä tai osallistuminen pyöräilyn seura- tai järjestötoimintaan.

Palkittava valitaan verkossa annettujen ehdotusten joukosta. Seuraavan kerran vuoden vantaalainen pyöräilijä valitaan keväällä 2019. Vuonna 2018 palkittiin kaupunginmuseon henkilökunta sekä Elmo ja Vilho Santala.

Kartat ja oppaat

Vantaalla on pyöräilijöille ja jalankulkijoille tarjolla useita reittejä esitteleviä maksuttomia karttoja ja oppaita. Lue lisää Vantaan pyöräily- ja kuntoilureiteistä.

Liikennesäännöt

Ohjeita ja sääntöjä jalankulkijoille ja pyöräilijöille on runsaasti Liikenneturvan sivuilla. Vantaalla on melko vähän rinnakkaisiksi merkittyjä eli eroteltuja jalkakäytäviä ja pyöräteitä. Muistathan, että jalkakäytävillä pyöräily on kielletty yli 12-vuotiailta.

Kevyen liikenteen väylät Vantaalla on merkitty yleensä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkillä. Sen sijaan kadun vieressä kulkevia jalkakäytäviä ei useimmiten ole merkitty jalkakäytävämerkillä.

Mopoilu on ohjattu Vantaalla taajama-alueiden kaduilla useimmiten ajoradalle, koska nopeusrajoitus on siellä alhainen ja kävelijöitä ja pyöräilijöitä on paljon. Mopoilu on sallittu pyörätiellä vain, jos liikennemerkin lisäkilvessä on sallittu mopoille -teksti. Tällaisia pyöräteitä on lähinnä maanteiden varsilla. Sovita mopoiluvauhtisi sellaiseksi, että ehdit reagoida yllättäviinkin tilanteisiin. Maastoliikennelain mukaan muualla kuin moottoriajoneuvoille tarkoitetuilla alueilla ajaminen on luvanvaraista.

Vantaa tarjoaa jalankulkijoille liukkausvaroituspalvelun

Vantaan kaupunki tarjoaa maksuttoman, jalankulkijoille tarkoitetun Ilmatieteen laitoksen liukkausvaroituspalvelun. Palvelun voi tilata tekstiviestillä.

Ajankohtaista

Twitter