Ajankohtaista ratikasta

Havainnekuva, jossa Vantaan ratikkavaunu ajaa kauppakeskus Jumbon edessä Aviapoliksen Tasetiellä hämärässä. Takana näkyvät Jumbon mainosvalot ja myös vaunun sisävalot loistavat. Kuva: WSP Finland.

Tältä sivulta löydät Vantaan ratikan ajankohtaiset uutiset.

Ratikan jatkosuunnittelu alkaa – tule mukaan!

Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2019. Sen pohjalta kaupunginvaltuusto päätti, että ratikan suunnittelua jatketaan. Jatkosuunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2020 ja sen aikana ratikalle laaditaan sen rakentamisen mahdollistavat katu- ja puistosuunnitelmat sekä asemakaavat. Lisäksi reitin varren kaupunkikehitykselle laaditaan kaavarunko.

Ratikka on merkittävä investointi Vantaan tulevaisuuteen. Sillä on suurta merkitystä talouden elvyttäjänä, sillä se tuo työllisyyttä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Ratikkareitti muodostaa kaupungin merkittävimmän kasvukäytävän, ja sen odotetaan tuovan Vantaalle 37 000 uutta asukasta ja 30 000 työpaikkaa. Ratikka on myös kiinteä osa koko pääkaupunkiseudulle kehittyvää pikaraitioteiden verkostoa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu

Jatkosuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (23.11.2020)

Ratikan suunnittelu etenee kolmella rinnakkaisella tasolla: katu- ja puistosuunnittelu, asemakaavat ja kaavarunko. Työ on nyt alkanut kaavarungon ja asemakaavojen yhteisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisulla, joka toimii myös katu- ja puistosuunnittelun aloitusilmoituksena.

Suunnitelmassa kerrotaan, mitä kullakin tasolla suunnitellaan, miten työ etenee ja miten siihen voi osallistua ja vaikuttaa. Lisäksi siinä kerrotaan suunnittelualueen nykytilanteesta sekä erilaisten vaikutusten arvioinnista.

Suunnitelmasta voi jättää kirjallisen mielipiteen kaupungin kirjaamoon 15.1.2021 mennessä. Mielipiteenä voi ilmoittaa myös jatkosuunnittelua hyödyttäviä kokemuksia ja näkemyksiä tai kertoa ajatuksista oman kiinteistön kehittämisestä asemakaava- ja kaavarunkotyötä varten. Tarkemmat ohjeet löytyvät suunnitelmasta.

Osallistu nyt!

Suunnitelman julkaisun jälkeen asukkaille ja osallisille järjestetään mahdollisuuksia osallistua ratikan jatkosuunnitteluun.

Joulukuussa 2020 järjestettiin neljä alueittaista yleisötilaisuutta, joissa ratikan suunnittelun etenemistä esiteltiin osana neljän reitin varren alueen (Länsimäki, Hakunila, Tikkurila ja Aviapolis) kehittämistä. Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuudet järjestettiin verkossa.

Tilaisuuksien tallenteet sekä esitysmateriaalit ovat katsottavissa Osallistuva Vantaa -alustalla kahden viikon ajan (Länsimäen ja Hakunilan tallenteet 28.12. asti, Tikkurilan ja Aviapoliksen 4.1. asti). Myös tilaisuuksissa esitetyt kysymykset julkaistaan vastauksineen samalla sivulla 11.1.2021.

Tilaisuuksien lisäksi avoinna on verkkokysely, jolla kerätään asukkaiden ja osallisten näkemyksiä ratikan katujen ja taiteen suunnittelua varten. Kysely on suomeksi ja auki 15.1.2021 saakka.

Ratikan suunnittelijoihin voi olla yhteydessä myös suoraan. Sähköposteihin he vastaavat osoitteessa ratikka@vantaa.fi ja puhelimitse Vantaa-infon kaupunkiympäristön asiakaspalvelun numerossa 09 8392 2242 seuraavina aikoina:

  • ke 25.11.2020 klo 14–16
  • ke 2.12.2020 klo 14–16
  • ke 9.12.2020 klo 14–16
  • ke 16.12.2020 klo 14–16
  • to 14.1.2021 klo 11–13

Muina aikoina numerosta vastaavat Vantaa-infon asiakaspalvelijat.

Lisätiedot kaikista ratikan ajankohtaisista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista löytyvät osoitteesta osallistuvavantaa.fi.

Ajankohtaista