Suunnitelmat ja selvitykset

Vantaan kaupunki tekee ja teettää useita erilaisia selvityksiä vuosittain. Alla on listattuna tärkeimpiä liikenteeseen liittyviä selvityksiä yleensä julkaisuvuoden mukaisessa kohdassa. Tiettyä vuotta koskevat yhteenvetoraportit ovat kuitenkin raportoidun vuoden alla, kuten raportti liikenteen kehityksestä ja raportti liikenneonnettomuuksista.

2021

Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma

2020

Vantaan pyöräliikenteen tavoiteverkko
Vantaan liikennebarometri 2020
Vantaa liikenne 2020
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2020

2019

Vantaan baanaverkko
Vantaan yleiskaavaluonnoksen liikenteelliset vaikutukset, raportti
Vantaan yleiskaavaluonnoksen liikenteelliset vaikutukset, liitteet
Vantaa liikenne 2019
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2019

2018

Ruotsalaisen liikennekonfliktimenetelmän pilotointi Suomessa
Raide-Jokeri 3 - alustava yleissuunnitelma
Yleissuunnitelma Raudikkokuja
Vantaa liikenne 2018
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2018
Asuntoalueiden pysäköinnin mitoitusohje

2017

Diplomityö: Kunnallinen liikennepolitiikka yleiskaavoituksessa - case Vantaa
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2017
Vantaa liikenne 2017
Autoliikenne 2017
Yleissuunnitelma sähköautojen latauspisteet 2017
Yleissuunnitelma Hakunilan keskusta
Yleissuunnitelma Laurintien liityntäpysäköintialueen laajennus
Yleissuunnitelma Linnainen
Tyyppipoikkileikkaukset Linnainen
Yleissuunnitelma Ojangon bussivarikko
Raportti Ojangon bussivarikko
Yleissuunnitelma Riipiläntie
Yleissuunnitelma Riipiläntie (2)
Yleissuunnitelma Vaaralan rekkaparkki
Raportti Vaaralan rekkaparkki
Yleissuunnitelma Ylästö
Tyyppipoikkileikkaukset Ylästö
Tikkurilantien liikenneselvitys Katriinantien ja Aviabulevardin välillä
Tammiston kauppatien liikenneselvitys ja raitiotievaraus

2016

Vantaan liikennepoliittinen ohjelma (VALO)
Liike- ja toimistotilojen laskentaohje
Opinnäytetyö: Raskaiden ajoneuvojen pysäköinti ja huoltoliikenteen järjestäminen Vantaalla
Liikennebarometri 2016
Vantaa liikenne 2016
Autoliikenne 2016
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2016

2015

Autoliikenne 2015
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2015
Vantaa liikenne 2015
Opinnäytetyö: Mopon paikka liikenneympäristössä
Diplomityö: Liikennesuunnittelusta liikkumisen suunnitteluun

2014

Autoliikenne 2014
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014
Vantaa liikenne 2014
Opinnäytetyö: Koulumatkojen turvallisuusselvitys
Nopeusrajoitukset Länsi-Vantaalla 2014
Pyöräilyn laatukäytävät
Opinnäytetyö: Jk+pp-onnettomuustyypit Vantaalla 2008 - 2012
Opinnäytetyö: Hakunilan esteettömyysselvitys 2014
Opinnäytetyö: Martinlaakson esteettömyysselvitys

2013

Liikenteen kehitys Vantaalla 2013
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013
Autoliikenne 2013
Diplomityö: Pyöräliikenteen kehittäminen kuntatasolla - case Vantaa

2012

Liikenteen kehitys Vantaalla 2012
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2012
Autoliikenne 2012
Vantaan pyöräilyopas
Nopeusrajoitukset Vantaalla 2012
Opinnäytetyö: Jalankulku- ja pyöräliikenteen viitoitus Vantaalla

2011

Liikenteen kehitys Vantaalla 2011
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011
Autoliikenne 2011
Vantaan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma
Diplomityö: Joukkoliikennemuotojen vertailu Vantaan poikittaisessa runkoliikenteessä

2010

Liikenteen kehitys Vantaalla 2010
Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2010
Autoliikenne 2010

Vanhemmat suunnitelmat ja selvitykset

Vantaan yleiskaavan meluselvitys 2007
Vantaan esteettömyysohjelma 2007
Tikkurilan esteettömyysselvitys 2007
Raskaiden ajoneuvojen pysäköinti Vantaalla 2006
Koulujen liikenneturvallisuusselvitys 2004

Ajankohtaista