Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksu Vantaalla on 60 euroa ja se on maksettava 30 päivän kuluessa virhemaksun saamisesta. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla (laki pysäköinninvalvonnasta 17§).

Jos pysäköintivirhemaksun saaja katsoo maksun aiheettomaksi, on hänellä oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi, esittää oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimus on aina tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei vapauta maksun suorittamisesta eikä pidennä maksuaikaa. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, kaupunki palauttaa maksetun virhemaksun.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen pysäköintivirhemaksusta

Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen saamastasi pysäköintivirhemaksusta, toivomme että teet sen ensisijaisesti pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelusivulla osoitteessa www.helgapark.net. Sivulla pääsee tarkastelemaan pysäköintivirhemaksutapaukseen liitettyjä valokuvia ja tekemään pysäköintivirhettä koskevan sähköisen oikaisuvaatimuksen. Sivulle pääset kirjautumaan syöttämällä kirjautumissivulle autosi rekisterinumeron ja pysäköintivirhemaksusi asianumeron, jonka löydät saamastasi pysäköintivirhemaksusta.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen ajoneuvon siirrosta

Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen ajoneuvon siirrosta, voit tehdä sen tulostamalla, täyttämällä ja toimittamalla postitse tai sähköpostin liitteenä oheisen Oikaisuvaatimuslomakkeen (pdf)

Pysäköinninvalvontasopimuksen tekeminen

Pysäköinninvalvontasopimus tehdään pysäköinninvalvonnan mahdollistamiseksi yksityisalueilla, lähinnä taloyhtiöiden ja liikekeskusten piha- ja paikoitusalueilla. Sopimuksen tekeminen on maksutonta, siinä sovitaan valvontatavoista ja se on pysäköinninvalvonnalle valtakirja toimia yksityisellä alueella. Toiminta perustuu tieliikennelain 28 §:ään (alkaen 1.10.2003). Sopimuksen tekeminen ja siihen perustuva valvonta edellyttää:

1. Maanomistajan tai maapohjan haltijan päätöstä (esim. taloyhtiön hallituksen päätös, toimivaltaisen toimitusjohtajan/ isännöitsijän) päätösvalvontasopimuksen tekemisestä. Mikäli kyseessä on pienehkö, ns. omin voimin isännöity asuntoyhtiö, hallituksen päätös on välttämätön. Liikekiinteistöjen kohdalla hyväksytään myös isännöitsijän/toimitusjohtajan päätös.

2. Ennen sopimuksen tekemistä suoritetaan kohteessa katselmus, jossa on paikalla pysäköinninvalvonnan edustaja (pääsääntöisesti pysäköinnintarkastaja) ja kiinteistön omistajan/ haltijan edustaja. Jo tässä vaiheessa voidaan sopia, valvotaanko kohdetta normaalin valvonnan yhteydessä vai ainoastaan kutsusta. Katselmuksessa sovitaan valvontakohteen liikennemerkkijärjestelyistä. Tämän ohjeen liitteessä on ajoliittymiin tuleva liikennemerkki. Liikennemerkit ja muut tarpeelliset merkinnät hankkii/ teettää kustannuksellaan kiinteistön omistaja/haltija.

3. Sopimukseen laitetaan valvontakohteena olevan kiinteistön edustajien nimet. Edustajana voi olla esim. taloyhtiön hallituksen jäsen, kiinteistöllä pysyvästi työskentelevä tai asuva henkilö, huoltomies tms. Mikäli kiinteistö on suurehkon huoltoyhtiön hoidossa, voidaan sopimukseen kirjata, että nimeltä mainitun huoltoyhtiön huoltomiehet toimivat edustajina. Edustajien lukumäärää ei ole syytä kasvattaa kovin suureksi. Vain edustajalla on oikeus kutsua tarkastaja kiinteistölle.

4. Sopimus allekirjoitetaan kahtena kappaleena ja valvonta alkaa, kun pysäköinninvalvontaan on ilmoitettu liikennemerkkien olevan paikalla ja tarkastajat ovat tämän paikalla todennut. Sopimuksesta tulee ilmetä, mihin ja kenelle sopimukseen liittyvä kirjeenvaihto osoitetaan (esim. sopimuksessa mainitut lausuntopyynnöt), samoin puhelinyhteys, sekä mahdolliset faksi- ja sähköpostitiedot.