Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksu Vantaalla on 60 euroa ja se on maksettava 30 päivän kuluessa virhemaksun saamisesta. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla (laki pysäköinninvalvonnasta 17§).

Jos pysäköintivirhemaksun saaja katsoo maksun aiheettomaksi, on hänellä oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi, esittää oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimus on aina tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei vapauta maksun suorittamisesta eikä pidennä maksuaikaa. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, kaupunki palauttaa maksetun virhemaksun.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen pysäköintivirhemaksusta

Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen saamastasi pysäköintivirhemaksusta, toivomme että teet sen ensisijaisesti pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelusivulla osoitteessa www.helgapark.net. Sivulla pääsee tarkastelemaan pysäköintivirhemaksutapaukseen liitettyjä valokuvia ja tekemään pysäköintivirhettä koskevan sähköisen oikaisuvaatimuksen. Sivulle pääset kirjautumaan syöttämällä kirjautumissivulle autosi rekisterinumeron ja pysäköintivirhemaksusi asianumeron, jonka löydät saamastasi pysäköintivirhemaksusta.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen ajoneuvon siirrosta

Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen ajoneuvon siirrosta, voit tehdä sen tulostamalla, täyttämällä ja toimittamalla postitse tai sähköpostin liitteenä oheisen Oikaisuvaatimuslomakkeen (pdf).

Ajankohtaista

Twitter