Metsien hoito


Vantaan kaupungin alueella on metsiä noin 9 000 hehtaaria, joista kaupunki omistaa 3 000 hehtaaria. Tämän lisäksi kaupunki omistaa myös puistometsiksi kutsuttuja pieniä metsäalueita asutuksen keskellä noin tuhannen hehtaarin verran.

Kaupungin omistamia metsiä hoidetaan Vantaan kaupungin metsänhoidon periaatteiden ja Vantaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Vantaan kaupungin uudet metsänhoidon periaatteet hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 14.2.2017. Metsänhoidon periaatteita noudattaen aloitetaan vuonna 2017 kaupungin metsäsuunnitelman päivittäminen. Vuonna 2017 tehdään uusi metsäsuunnitelma Hakunilan ja Kivistön suuralueille, metsäsuunnittelutyö jatkuu seuraavan parin vuoden aikana muilla suuralueilla.

Vantaan kaupungin metsänhoidossa painottuvat metsien virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus ja maisema. Luonnon monimuotoisuutta huomioidaan muun muassa jättämällä metsiin sopiviin paikkoihin lahopuita ja suosimalla luontaista ja monilajista puustoa. Metsänhoidossa huomioidaan myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen suosimalla sekapuustoisuutta ja harventamalla nuoret metsät ajoissa jotta ne kestäisivät paremmin voimakkaiden tuulien lisääntymisen.

Metsänhoidolla vaalitaan maisemaa. Tiheitä metsiä harvennetaan, jotta metsä säilyisi hyväkuntoisena ja kestävänä. Metsänhoidolla avataan maisemia ja kauniita näkymiä. Huonokuntoisia puita on poistettava turvallisuussyistä etenkin ulkoilureittien varsilta ja rakennusten läheltä.

Metsäsuunnitelma löytyy Vantaan karttapalvelusta

Ajankohtaista

Twitter