Viheralueiden kunnossapito

Puistotyöntekijä haravoi roskia

Viheraluekunnossapito vastaa kaupungin omistamien asemakaavan mukaisten puistojen ja liikenneviheralueiden ylläpidosta. Näiden alueiden kokonaispinta-ala on noin 3100 ha.

Viheralueiden pinta-alat kasvavat kehitystä kaavoituksen ja kaupungin maanhankinnan seurauksena jatkuvasti. Viheraluekunnossapito seuraa viheralueiden pinta-alan kasvua, rakentumista, hoitoluokan muutoksia ja varustetasoa viheraluerekisterin avulla.

Viheralueita ylläpidetään sekä kaupungin omana työnä että alueurakoitsijoilta tilatun työn voimin. Alueurakka-alueita ovat Hakunilan, Korson ja Koivukylän suuralueet, joissa rakennettua viheraluetta on yhteensä noin 190 hehtaaria.

Viheralueiden hoito

Viheralueiden hoito jakautuu kolmeen piiriin: länsi-, keski- ja itäpiiriin. Länsipiirin kuuluvat Kivistön ja Myyrmäen suuralueet, keskipiiriin Tikkurilan ja Koivukylän suuralueet sekä Veromiehen, Pakkalan, Tammiston ja Ylästön kaupunginosat ja itäpiiriin Korson ja Hakunilan suuralueet. Itäpiiriä eli Korson ja Hakunilan aluetta hoitavat alueurakoitsijat.

Viheralueiden kunnossapito

Viheraluekunnossapito vastaa puistojen, viheralueiden ja katuviheralueiden kunnossapidosta. Näitä alueita on noin 3100 ha. Tästä alasta on puistometsää 60 prosenttia ja niittyjä ja avoimia alueita 15 prosenttia. Loput 25 prosenttia ovat rakennettuja puistoja ja katuviheralueita. Vilkkainta käyttö on lasten leikkipuistoissa ja koira-aitauksissa.

Viheralueita pidetään kunnossa Viheralueohjelmassa määriteltyjen periaatteiden mukaan, joista korostuvat alueiden turvallisuus ja roskattomuus sekä luonnon monimuotoisuus. Viheralueilla on myös suuri merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Palaute

Palautteet liikenteestä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä katujen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä viheralueista jätetään ensisijaisesti palautelomakkeella. Lomakkeeseen on kytketty myös karttapalvelu, johon voi merkitä palautteen kohteen sijainnin.

Palautetta voi myös lähettää maankäytön yhdistettyyn asiakaspalveluun: maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Puistot, viheralueet, leikkipaikat, koira-aitaukset, matonpesupaikat ja palstaviljelyalueet

Ajankohtaista