Tapahtuma- ja myyntipaikkaluvat

Kaupungin katu- tai viheralueilla tapahtuvalle myyntitoiminnalle on aina haettava lupa.

Tämä koskee muun muassa seuraavia:

Tiedustelut ja neuvontapyynnöt myyntipaikkojen luvista sähköpostitse kuntatekniikan.lupapalvelut@vantaa.fi

Katutapahtumat

Erilaisille katutapahtumille, jotka järjestetään yleisellä alueella, on haettava lupa alueen käyttöön Lupapiste.fi –palvelusta (Yleiset alueet/Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö/Tapahtuman järjestäminen).

Ohjeet luvan hakemiseen katualueella järjestettävään tapahtumaan

Lisää ohjeistusta tapahtumien järjestämiseen Vantaalla.

Joulukuusien myyntipaikat 2019

Kaupunki asettaa tarjolle 18 joulukuusien myyntipaikkaa myyntikaudelle 17.12.–24.12.2019. Myyntipaikat luovutetaan kustakin myyntipaikasta korkeimman tarjouksen tehneelle. Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta myyntipaikasta. Tutustu tarjouspyyntöön ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjoukset tulee tehdä 18.11. klo 12 mennessä (huom! tarjousaikaa pidennetty aiemmin ilmoitetusta postilakon takia) toimittamalla tarjouslomake suljetussa kuoressa ja varustettuna merkinnällä ”Joulukuusien myyntipaikka, tarjous” osoitteeseen: Vantaa-Info Tikkurila, Kauppakeskus Dixi, 2. krs, Ratatie 11, 01300 Vantaa. Tarjouksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi. Myös tällöin tarjous on tehtävä tarjouslomakkeella, joka liitetään viestin liitetiedostoksi. Viestikenttään kirjattuja tarjouksia ei huomioida. Sähköpostin aihekenttään merkitään ”Joulukuusien myyntipaikka, tarjous”.

Postityöntekijöiden lakon vaikutukset

Tarjousten postittaminen ei 11.11. alkaneen postilakon vuoksi ole suositeltavaa. Tämän johdosta otamme tarjouspyynnöstä poiketen tarjouksia vastaan myös sähköpostitse. Mikäli olet jo postittanut tarjouksesi, voit toimittaa sen lisäksi myös sähköpostitse (ks. ohjeet yllä). Tarjousten tulee tällöin täsmätä keskenään sisällöltään. Postilakon johdosta tarjousten jättämisen määräaikaa on jatkettu maanantaille 18.11.2019 klo 12 asti.

Tarjouspyyntö - joulukuusien myyntipaikat 2019

Tarjouslomake - joulukuusien myyntipaikat 2019

Vertailutaulukko - joulukuusien myyntipaikoista tehdyt tarjoukset 2018

Joulukuusien myyntipaikat kartalla