Tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäisiin liikennejärjestelyihin tarvitaan aina kaupungin lupa, kun toimitaan katu- ja yleisillä alueilla.

Lupahakemukseen tulee liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun www.lupapiste.fi kautta.

Jos työ toteutetaan useassa eri vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia jonkin alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Luvanvaraisia toimintoja ovat mm:

  • aluepysäköinti- tai pysäköinti kielletty -merkkien peittäminen perhejuhlien ajaksi (syntymäpäivät, valmistujaiset ym. hakemus: Lupapiste/ Yleiset alueet/Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö/muu käyttölupa)
  • kaivutyöt (Lupapiste/Yleiset alueet/Työskentely yleisellä alueella/Kaivaminen yleisellä alueella; valitse tekeminen)
  • nostotyöt (Lupapiste/Yleiset alueet/Työskentely yleisellä alueella/Yleisen alueen rajaaminen työmaakäyttöön/Nostotyöt)
  • siirtolavat, työkoneet, nostimet ym.(Lupapiste/Yleiset alueet/Työskentely yleisellä alueella/Yleisen alueen rajaaminen työmaakäyttöön)
  • erilaiset katutapahtumat (Lupapiste: Yleiset alueet/Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö/Tapahtuman järjestäminen)
  • kattolumien pudotukset katu- tai muulle yleiselle alueelle (Lupapiste/Yleiset alueet/Työskentely yleisellä alueella/Yleisen alueen rajaaminen työmaakäyttöön/Kattolumien pudotus)
  • elokuvan ja mainoskuvausten filmaamiset (Lupapiste: Yleiset alueet/Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö/Muu käyttölupa)
  • rakennustyömaat ja julkisivuremontit (Lupapiste: Yleiset alueet/Työskentely yleisellä alueella/Liikenteen rajaaminen työkäyttöön)
  • kadun tilapäinen katkaiseminen tai sulkeminen (Lupapiste: Yleiset alueet/Työskentely yleisellä alueella tai Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö).

Tyyppikuvat

Vantaa noudattaa Helsingin kaupungin ohjeistusta sekä tyyppikuvia. Tyyppikuvista voit Lupapisteen hakemukseen lisätä tyyppikuvan numeron hankkeen kuvaus -kenttään.