Ilmakuvat

Kaupunkimittaus teettää lähes joka vuosi kartoitusilmakuvauksia eri puolilta kaupunkia. Näitä on tehty kartastojen ylläpitoa ja ympäristön tilan seurantaa varten. Näistä kuvauksista tehdään tarvittaessa ortoilmakuvia kaupungin sisäiseen paikkatietojärjestelmään. Ortokuvien maastoresoluutio on 5-10 cm, mutta ne eivät kata koko kaupungin aluetta. Koko kaupungin alueen ortokuvat tuotetaan kahden vuoden välein. Näissä kuvissa maastoresoluutio on 25 cm.

Koko kaupungin kattava viistoilmakuvasarja tuotetaan suunnittelijoiden tarpeisiin 3-5 vuoden välein.

Ortoilmakuvat

Ortokuva
Koko Vantaan alueen kattavat ortokuvasarjat ovat vuosilta 1954, 1976, 1986, 1998, 2001, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 ja 2017. Kuvien resoluutio on 20-25 cm maastossa. Vuodelta 2011 on olemassa lisäksi vääräväriortokuvat. Kuvat ovat nähtävillä internetissä kartta- ja paikkatietopalvelussa osoitteessa: kartta.vantaa.fi. Kuvien tekijänoikeus on Vantaan kaupungilla.

Viistoilmakuvat

Viistoilmakuva
Vantaan tuorein viistoilmakuvasarja käsittää 1500 kuvaa. Ne ovat aiempiin vuosiin verrattuna korkeatasoisempia. Kuvat on otettu pienkoneesta pohjoisen suuntaan. Viistoilmakuvauksessa kamera on kallistettuna noin 45 astetta. Kuvausjonot olivat itä-länsi-suuntaisia ja niiden jonoväli oli 500 metriä. Kuvanottopaikkojen väli oli 500 metriä. Kuva-alat peittävät toisiaan siten, että jokainen paikka erottuu ainakin kahdella kuvalla. Kuvia voi katsella kartta - ja paikkatietopalvelussa internetissä osoitteessa: kartta.vantaa.fi. Viistokuvasarjat ovat vuosilta 1996, 2001, 2004, 2007, 2011 ja 2014.

Vuonna 2016 tehtiin koko kaupungin ns. monikamerailmakuvaus viiden kameran viistokamerajärjestelmällä. Kuvausjonot olivat itä-länsi -suuntaisia. Kuvauksessa oli taakse suunnattu kamera (lentosuuntaa vastaan), lentosuunnassa oikealle suunnattu kamera, lentosuunnassa vasemmalle suunnattu kamera, eteen suunnattu kamera (lennon suuntaan) ja pystykamera (nadiirikuva suoraan alas). Myös näitä viistoilmakuvia voi katsella kartta- ja paikkatietopalvelussa.

Ajankohtaista

Twitter