Valtionarkiston ohjeet

Johtokartan mittausaineiston vähimmäissäilytysaika on viisi vuotta (Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osa 4, 8.6.1989, Teknisen hallinnon ja kunnallisen liiketoiminnan asiakirjat, Valtion painatuskeskus, Valtionarkisto, Helsinki 1989).

Kaupungin kartoittaman johtokartoitusaineiston säilytys

Maanalaisten johtojen maastokartoitus luokitellaan mittaus- ja geopalveluiden maastotöissä käytössä olevan kohdeluokittelun mukaisesti. Kartoitus siirretään kartoituskuvatiedostoon, se siirretään toiminnanohjausjärjestelmään johtokartoitukset-portaalin kautta, ja sitä verrataan karttajärjestelmässä olemassa olevaan tilanteeseen. Mikäli uusi kartoitus yhtyy riidattomasti vanhaan aineistoon, voidaan mittauslaitteiden orientointi- ja havaintopöytäkirjat jättää arkistoimatta. Muussa tapauksessa ne arkistoidaan.

Mittaus- ja geopalvelut säilyttää omista kartoitustöistään tehdyt kuvatiedostot sähköisessä muodossa varmistetulla kovalevyllä vähintään viisi vuotta.

Kartoitusaineiston säilytys kaupungin järjestelmässä

Johtokartan ylläpitäjä arkistoi viisi vuotta maanalaisten johtojen maastokartoitukset. Arkistointimenettely on sama kartoitusorganisaatiosta riippumatta.

Johtokartoitukset-portaaliin jätetystä aineistosta säilytetään:

  • kartoitustiedosto dgn-muodossa

  • kaikki kartoittajan tallentamat metatiedot

  • johtokartan ylläpitäjän ko. kartoituksen tallentamiseen liittyvät metatiedot

Ajankohtaista