Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinnan ohjausmenettelyt 1.2.2017 lähtien

KOSTEUDENHALLINTASELVITYS ESITETTÄVÄ RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN LIITTEENÄ

Koskee 1.2.2017 lähtien ennakko-ohjaukseen tulevia rakennuslupajaoston päätettäväksi meneviä rakennushankkeita sekä julkisen rakentamisen hankkeita.

Rakennushankkeen onnistunut kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa tilaamisesta rakennuksen käyttöön.

Kosteudenhallintaselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on esitettävä kosteudenhallintaselvitys rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä laadittavalla kosteudenhallintaselvityksellä rakennushankkeeseen ryhtyvä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista rakentamisen kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.

Kosteudenhallintakoordinaattori

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on asetettava rakennushankkeeseen erillinen kosteudenhallintakoordinaattori. Rakennushankkeeseen ryhtyvän edun mukaista on asettaa kosteudenhallintakoordinaattori jo hankesuunnitteluvaiheessa ohjaamaan kosteudenhallinnan laadun toteutumista rakentamisen kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.

Kuivaketju10 -toimintamalli

Kuivaketju10-toimintamalli on valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallinnan kattava malli. Kuivaketju10 tarjoaa konkreettiset kosteudenhallinnan menettelytavat rakennushankkeen kaikille osapuolille. Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä ottaa käyttöön Kuivaketju10-toimintamallin, riittää kosteudenhallintaselvityksen sisältönä ilmoitus Kuivaketju10 –toimintamallin käyttöönottamisesta ja hankkeeseen asetettavasta kosteudenhallintakoordinaattorista.

Lisätietoa

Lisätietoa uudesta menettelytavasta, ks. lisäohje tästä.

Kosteudenhallintamenettelyn periaatteita ja kosteudenhallintaselvityksen sisältövaatimuksia on esitetty myös Helsingin rakennusvalvontaviraston ”Kosteudenhallinta –menettelytapaohjeessa” ja Kuivaketju10 –ohjekorteissa www.kuivaketju10.fi.

Ajankohtaista

Twitter