Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Kaupunkikuvaneuvottelukunta toimii asiantuntija-apuna lupavalmistelussa. Lupahakemuksia käsiteltäessä neuvottelukunta antaa
rakennuslupajaostolle tai viranhaltijalle päätöksentekoa varten lausunnon kaupunginkuvallisista ratkaisuista.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan tehtävänä on edistää hyvän kaupunkikuvan muodostumista, seurata kaupunkikuvan kehitystä,
erityisesti rakentamisen vaikutusta siihen. Neuvottelukunta antaa tarvittaessa lausuntoja rakennuslupia varten rakennusten julkisivuista ja
ympäristöön soveltuvuudesta sekä muista rakennustoimenpiteistä ennen rakennusluvan myöntämistä.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta kokoontuu torstaisin klo 8:30-12.00 noin kahden viikon välein.

Vantaan kaupunginhallitus on asettanut kokouksessaan 12.8.2019 § 11 toimikaudekseen (2019 - 2021) yhdeksänjäsenisen kaupunkikuvaneuvottelukunnan:

 • Tarja Laine kaupunkisuunnittelujohtaja, puheenjohtaja
 • Pekka Virkamäki rakennusvalvontajohtaja, varapuheenjohtajana

Jäsenet ja varajäsenet:

 • Ilkka Rekonen lupapäällikkö
 • Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja
 • Piia Kurki kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, varajäsen
 • Marianne Sipilä rakennuslupajaoston puheenjohtaja
 • Tarja Eklund rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja, varajäsen
 • Heidi Burjam puistosuunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti
 • Ilkka Laine asemakaavapäällikkö
 • Hannu Jaakkola ja Minna Lukander, arkkitehdit, kaupungin organisaation ulkopuoliset asiantuntijajäsenet

Viranhaltijoiden sijaisina on heidän oman organisaation sijainen.

Asiantuntijajäsenet:

 • Matti Kärki kaupunkikuva-arkkitehti
 • Anne Silanto rakennustutkija Vantaan kaupunginmuseosta
 • Hanni Saurén lupasihteeri, pöytäkirjanpitäjä, puhelin 040 725 4238.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamattomana. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa ja jos siihen tulee muutoksia, se julkaistaan uudelleen.

Pöytäkirjat 2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 12/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 11/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 10/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 9/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 8/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 7/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 5/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 4/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 1/2019

Pöytäkirjat 2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 15/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 14/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 13/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 12/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 11/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 10/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 9/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 8/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 7/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 5/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 4/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 1/2018

Pöytäkirjat 2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 17/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 16/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 15/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 14/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 13/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 12/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 11/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 10/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 9/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 8/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 7/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 5/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 4/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 1/2017