Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Kaupunkikuvaneuvottelukunta toimii asiantuntija-apuna lupavalmistelussa. Lupahakemuksia käsiteltäessä neuvottelukunta antaa
rakennuslupajaostolle tai viranhaltijalle päätöksentekoa varten lausunnon kaupunginkuvallisista ratkaisuista.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan tehtävänä on edistää hyvän kaupunkikuvan muodostumista, seurata kaupunkikuvan kehitystä,
erityisesti rakentamisen vaikutusta siihen. Neuvottelukunta antaa tarvittaessa lausuntoja rakennuslupia varten rakennusten julkisivuista ja
ympäristöön soveltuvuudesta sekä muista rakennustoimenpiteistä ennen rakennusluvan myöntämistä.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta kokoontuu torstaisin klo 8:30-12.00 noin kahden viikon välein.

Vantaan kaupunginhallitus on asettanut kokouksessaan 12.8.2019 § 11 toimikaudekseen (2019 - 2021) yhdeksänjäsenisen kaupunkikuvaneuvottelukunnan:

 • Tarja Laine kaupunkisuunnittelujohtaja, puheenjohtaja
 • Risto Levanto rakennusvalvontapäällikkö, varapuheenjohtaja

Jäsenet ja varajäsenet:

 • Pirjo Ala-Kapee kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja
 • Paula Lehmuskallio kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, varajäsen
 • Marianne Sipilä rakennuslupajaoston puheenjohtaja
 • Tarja Eklund rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja, varajäsen
 • Ilkka Rekonen, lupapäällikkö
 • Heidi Burjam puistosuunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti
 • Ilkka Laine asemakaavapäällikkö
 • Hannu Jaakkola ja Minna Lukander, arkkitehdit, kaupungin organisaation ulkopuoliset asiantuntijajäsenet

Viranhaltijoiden sijaisina on heidän oman organisaation sijainen.

Asiantuntijajäsenet:

 • Matti Kärki kaupunkikuva-arkkitehti
 • Anne Silanto rakennustutkija Vantaan kaupunginmuseosta
 • Hanni Saurén lupasihteeri, pöytäkirjanpitäjä, puhelin 040 725 4238.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamattomana. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa ja jos siihen tulee muutoksia, se julkaistaan uudelleen.

Pöytäkirjat 2021

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 8/21

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 7/21

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 6/21

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 5/21

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 4/21

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 3/21

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 2/21

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 1/21

Pöytäkirjat 2020

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 19/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 18/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 17/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 16/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 15/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 14/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 13/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 12/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 11/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 10/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 9/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 8/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 7/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 6/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 5/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 4/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 3/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 2/20

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 1/20

Pöytäkirjat 2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 17/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 16/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 15/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 14/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 13/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 12/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 11/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 10/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 9/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 8/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 7/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 5/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 4/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2019

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 1/2019

Pöytäkirjat 2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 15/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 14/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 13/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 12/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 11/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 10/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 9/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 8/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 7/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 5/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 4/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 1/2018

Pöytäkirjat 2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 17/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 16/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 15/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 14/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 13/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 12/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 11/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 10/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 9/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 8/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 7/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 5/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 4/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 1/2017

Ajankohtaista