Kaupungin tilojen sisäilma

Tilakeskus kaupungin tilojen omistajana ja vuokranantajana kantaa keskeisen vastuun niiden viihtyvyydestä ja turvallisuudesta sekä sisäympäristöstä.

Sisäilmaongelmien tutkimuksissa, suunnittelussa ja korjauksissa tilakeskus toimii tilaajana yhteistyössä alaan erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun asioita hoidetaan yhteisesti sovittujen menettelytapojen mukaisesti tilakeskuksen, tilojen käyttäjien ja heidän terveydenhoidostaan vastaavien henkilöiden kesken.

Sisäilma-asioissa tärkeää on oikea-aikainen, luotettava ja ymmärrettävä tiedotus sekä hyvä vuorovaikutus eri osapuolien kesken.

Ajankohtaista

Twitter