Sisäilmahankkeita

Vantaa mukana Smart & Clean -sisäilman tutkimushankkeessa

Vantaan kaupunki on mukana VTT:n, Aalto-yliopiston, Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteisessä Smart & Clean -sisäilmaltaan laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat -hankkeessa.

Hankkeessa selvitetään hyvään sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä. Tietoja sisäilman laadusta kerätään yhtäaikaisesti käyttäjien havainnoista ja mittalaitteista. Tietojen keruu alkaa marras-joulukuussa 2018 ja kestää ainakin maaliskuun 2019 loppuun. Hankkeen on määrä valmistua keväällä 2019, ja sen tuloksista tiedotetaan sen jälkeen.

Vantaalta mukana on viisi koulua ja seitsemän päiväkotia: Askiston, Rekolanmäen, Simonkallion, Vierumäen ja Ruusuvuoren koulut sekä Vaaralanpuiston, Simonkallion, Aurinkokiven, Itä-Hakkilan, Leinelän, Nikinmäen ja Kimokujan päiväkodit. Kohteiksi on valittu sisäilmaltaan tavanomaisia rakennuksia yleispätevien tuloksien saamiseksi. Tilakeskus reagoi nopeasti, jos hankkeen aikana rakennuksen sisäilmatilanteessa ilmenee jotakin yllättävää.

Rakennuksen tiloihin asennetaan loppuvuodesta sisäilma-antureita. Anturit mittaavat lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta, suhteellista kosteutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, pienhiukkasia sekä paine-eroja ulkoilman ja sisäilman välillä.

VTT:n koordinoima hanke kuuluu pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön muutostekoihin, ja sen päärahoittajana on Uudenmaan liitto.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

VTT:n tiedote 18.9.2018

Tutkimus siivouskemikaalien vaikutuksesta sisäilman laatuun 2018

Vantaan suomenkieliset lukiot osallistuvat vuonna 2018 Aalto-yliopiston SIBI-hankkeeseen, jossa tutkitaan pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettyjen siivouskemikaalien sekä biosidien vaikutuksia koettuun ja mitattuun sisäilman laatuun. Tutkimuskohteet edustavat tavanomaisia rakennuksia, joissa ei ole raportoituja sisäilmaongelmia ja joiden siivousmenetelmät ovat tavanomaisia.

Ilmanpuhdistinkokeilu 2017

Vantaalla testattiin keväällä 2017 eri ilmanpuhdistimien vaikutusta sisäilmaan. Toimitilojen ilmanvaihtoselvitys liitteineen löytyy teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirjasta 16.5.2017 osoitteesta http://paatokset.vantaa.fi.

Ilmanpuhdistimien vaikuttavuustutkimuksessa olleiden kohteiden oirekyselytulokset

Ajankohtaista

Twitter