Sisäilmahankkeita

Kuntien yhteinen ilmanvaihto-ohjeistus

Kuntien sisäilmaverkosto on laatinut ilmanvaihdon käytön yleisohjeen julkisten palvelurakennusten ylläpidon avuksi maaliskuussa 2019. Käyttäjille tavoitellaan hyviä ja viihtyisiä sisäolosuhteita. Vantaa on ollut mukana laatimassa ohjetta.
Ohje yhtenäistää ja parantaa ilmanvaihtokäytäntöjä muun muassa kouluissa, päiväkodeissa ja virastoissa, joissa käyttäjien määrä vaihtelee suuresti eri aikoina.

Ohjeessa painotetaan, että ilmanvaihto pitää säätää rakennuksen käytön ja ominaisuuksien mukaan. Tavoitteena on, että kunkin rakennuksen ilmanvaihto toimii olosuhteiden kannalta mahdollisimman hyvin.

Rakennusten ilmanvaihtoa ohjaava asetus muuttui vuoden 2018 alusta. Se ohjaa uusien rakennusten rakentamista ja koskee myös rakennusten laajennuksia. Linjaukset pyritään ottamaan huomioon myös vanhassa rakennuskannassa lähinnä peruskorjausten yhteydessä.

Vantaan kaupunki omistaa noin 500 rakennusta, ja niiden ilmanvaihto on suunniteltu ja toteutettu rakentamisajankohdan käyttötarkoituksen, henkilömäärien ja asetusten mukaisesti. Uusimman asetuksen mukaisen ilmanvaihdon järjestäminen vaatii vanhoissa rakennuksissa usein huomattavat muutostyöt ja investoinnit. Paljon on kuitenkin tehtävissä vanhojen laitteiden huolellisella säädöllä ja käytöllä.

Keskeisimmät suositukset

Kun ilmanvaihtojärjestelmä toimii oikein ja tehokkaasti, ilmanvaihtoa tarvitaan yleensä vain silloin, kun rakennusta käytetään, ja se kannattaa käynnistää pari tuntia ennen käytön alkamista. Käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihto pitää asettaa sellaiseksi, että tilojen painesuhteet ovat hallinnassa, jolloin hallitsemattomat ilmavirrat rakenteiden kautta eivät aiheuta sisäilmaongelmia.

Joissakin tiloissa ilmanvaihto on kuitenkin syytä pitää käynnissä aina. Jos rakennuksessa on esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurioita, ilmanvaihto on hyvä pitää päällä jatkuvasti sen jälkeen, kun on varmistettu ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus rakennuksen paineolosuhteisiin ja ilmavirrat tarvittaessa säädetty tasapainoon. Näissä erikoistapauksissa sisäilma-asiantuntija määrittää ilmanvaihdon käytön.

Suosituksen laatimisesta on vastannut vuonna 2018 perustettu kuntien sisäilmaverkosto. Siihen kuuluu jo kymmenen kuntaa.

Kuntien ilmanvaihdon yleisohje

Sisäilmayhdistyksen tiedote 14.3.2019 Kuntien ilmanvaihdon yleisohje yhtenäistää parhaat käytännöt

Linkki Sisäilmayhdistyksen sivulle

Vantaa mukana Smart & Clean -sisäilman tutkimushankkeessa

Vantaan kaupunki on mukana VTT:n, Aalto-yliopiston, Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteisessä Smart & Clean -sisäilmaltaan laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat -hankkeessa.

Hankkeessa selvitetään hyvään sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä. Tietoja sisäilman laadusta kerätään yhtäaikaisesti käyttäjien havainnoista ja mittalaitteista. Tietojen keruu alkaa helmikuussa ja kestää toukokuun 2019 loppuun. Hankkeen tuloksista tiedotetaan sen jälkeen, kun ne ovat valmistuneet.

Vantaalta mukana on viisi koulua ja seitsemän päiväkotia: Askiston, Rekolanmäen, Simonkallion, Vierumäen ja Ruusuvuoren koulut sekä Vaaralanpuiston, Simonkallion, Aurinkokiven, Itä-Hakkilan, Leinelän, Nikinmäen ja Kimokujan päiväkodit. Kohteiksi on valittu sisäilmaltaan tavanomaisia rakennuksia yleispätevien tuloksien saamiseksi. Tilakeskus reagoi nopeasti, jos hankkeen aikana rakennuksen sisäilmatilanteessa ilmenee jotakin yllättävää.

Rakennuksen tiloihin asennetaan sisäilma-antureita. Anturit mittaavat lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta, suhteellista kosteutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, pienhiukkasia sekä paine-eroja ulkoilman ja sisäilman välillä.

VTT:n koordinoima hanke kuuluu pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön muutostekoihin, ja sen päärahoittajana on Uudenmaan liitto.

Hanke on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta muutamalla kuukaudella toimittajien kilpailutuksen vuoksi.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

VTT:n tiedote 18.9.2018

Tutkimus siivouskemikaalien vaikutuksesta sisäilman laatuun 2018

Vantaan suomenkieliset lukiot osallistuvat vuonna 2018 Aalto-yliopiston SIBI-hankkeeseen, jossa tutkitaan pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettyjen siivouskemikaalien sekä biosidien vaikutuksia koettuun ja mitattuun sisäilman laatuun. Tutkimuskohteet edustavat tavanomaisia rakennuksia, joissa ei ole raportoituja sisäilmaongelmia ja joiden siivousmenetelmät ovat tavanomaisia.

Ilmanpuhdistinkokeilu 2017

Vantaalla testattiin keväällä 2017 eri ilmanpuhdistimien vaikutusta sisäilmaan. Toimitilojen ilmanvaihtoselvitys liitteineen löytyy teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirjasta 16.5.2017 osoitteesta http://paatokset.vantaa.fi.

Ilmanpuhdistimien vaikuttavuustutkimuksessa olleiden kohteiden oirekyselytulokset

Ajankohtaista

Twitter