Asumisterveys

kuva Asuntomessuilta

Asuntojen ja niihin liittyvien muiden oleskelutilojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittoja.

Asuntojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin ja varsinaista valvontatyötä tekee Vantaan kaupungin ympäristökeskus. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaittoja selvittävät terveysinsinöörit.

Ota ensin yhteyttä kiinteistönomistajaan

Jos epäilet, että asunnossasi on kosteus- tai homevaurio tai kärsit melusta, kylmyydestä, hajuista, puutteellisesta ilmanvaihdosta tai muusta vastaavasta, ota aina ensin yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (esim. taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja).

Kiinteistön omistaja on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, ettei terveyshaittoja pääse syntymään.

Asunnon tarkastus

Jos kiinteistönomistaja ei pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin tai haitan olemassaolosta on erimielisyyttä, voit ottaa yhteyttä ympäristökeskukseen.

Asunnontarkastuksissa pyritään selvittämään, onko asunnossa vaurioita tai olosuhteita, jotka aiheuttavat terveyshaittaa asukkaille. Tarkastaja ratkaisee itsenäisesti, mitä tutkimuksia, näytteitä tai mittauksia terveyshaitan olemassaolon arvioimiseksi kulloinkin vaaditaan. Arvioitaessa onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta, käytetään apuna Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 545/2015 (ns. asumisterveysasetus) ja sen soveltamisohjetta.

Tarkastuksia ei tehdä asunnon oston tai myynnin tarpeita varten eikä rakennuksen kunnon arvioimiseksi.

Ympäristökeskus

Pakkalankuja 5

Ajankohtaista

Twitter