Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus ja hakemus

Terveydensuojelulaissa on lueteltu toiminnat, joiden aloittamisesta tulee toiminnanharjoittajan tehdä ilmoitus tai hyväksymishakemus terveydensuojeluviranomaiselle. Vastaava ilmoitus ja hakemus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Kirjallinen ilmoitus on tehtävä seuraavista toiminnoista 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista:

 • julkinen majoitushuoneisto
 • yleisölle avoin sauna, uimahalli, uimaranta tai kylpylä
 • koulu tai oppilaitos
 • päiväkoti, kerho tai esiopetustila
 • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö tai vastaanottokeskus
 • solariumliike, tatuointiliike, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
 • yleisölle avoin kuntosali tai liikuntatila
 • sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
 • talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa vedenkäsittelyä tai vedentuotantoa
 • talousvettä otetaan omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa
 • yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa

Ilmoitus tulee tehdä myös tiheästi asutulla alueella sijaitsevasta eläintenpitopaikasta. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Terveydensuojelulain mukainen hakemus

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kolme kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista.

Ilmoitus- ja hakemuslomakkeet

Ilmoituslomakkeet löytyvät Vantaan kaupungin verkkoasiointipalvelusta. Lomake täytetään ja lähetetään sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamoon.

Terveydensuojeluviranomaisen päätös

Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja lähettää toiminnanharjoittajalle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Talousvettä toimittavan laitoksen hakemuksesta terveydensuojeluviranomainen tekee päätöksen. Talousvettä toimittava laitos ei saa toimittaa talousvettä ennen hyväksymispäätöstä. Asian käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu. Toiminnanharjoittajan tiedot tallennetaan valvontakohdetietokantaan.

Terveydensuojeluviranomainen tekee ilmoituksesta ja hakemuksesta päätöksen. Päätöksessä voidaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä. Talousvettä toimittava laitos ei saa toimittaa talousvettä ennen hyväksymispäätöstä. Asian käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu.

Ympäristökeskus

Pakkalankuja 5

Ajankohtaista

Twitter